Fundusz Pomocowy 2020 – informacje o naborze 2020

Do składania wniosków o dofinansowanie zapraszamy organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
• wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
• rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
• przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z zakresu tematycznego, w którym organizacja wykazuje doświadczenie. Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o charakterze instytucjonalnym (do 5 000 zł).

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie jest wymagany.
Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2020, o godz. 12:00.
Wnioski należy składać wyłącznie online poprzez generator.
Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w Regulaminie Konkursu.

Więcej o Funduszu Pomocowym opowiada Marianna Hajdukiewicz – Dyrektor Programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wywiadzie dla portalu NGO.PL

Najczęściej zadawane pytania

 

Czy żeby wziąć udział w konkursie, muszę się zarejestrować w generatorze wniosków Witkac.pl?

Tak, jest to konieczne. Rejestracja w generatorze jest obowiązkowa, tylko w ten sposób można przygotować oraz zarejestrować wniosek. Rejestracja jest prosta – wystarczy wejść na stronę Witkac.pl, kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, uzupełnić dane, którymi będziesz się później posługiwała/posługiwał, logując się do portalu. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj.

 Jaki jest zasięg  geograficzny działalności Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności?

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane są na terenie Polski, przede wszystkim na terenach wiejskich i małych miast. Obok działalności na terenie Polski, ważnym kierunkiem zaangażowania Fundacji jest wspieranie inicjatyw podejmowanych przez polskie organizacje z partnerami z następujących krajów byłego bloku wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PAFW: https://pafw.pl/o-fundacji/

 Czy złożenie wniosku wcześniej niż 11 sierpnia zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia?

Nie. Nabór wniosków zamknięty zostanie w dniu 11 sierpnia o godzinie 12.00 i dopiero po tym terminie wszystkie wnioski zostaną poddane kolejnym etapom oceny. Pula środków przeznaczonych na konkurs otwarty zostanie rozdysponowana na podstawie ocen merytorycznych niezależnych ekspertów. Ostateczną decyzję dotyczącą dofinansowania podejmuje PAFW na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej.

 Jaka jest różnica pomiędzy wydatkami administracyjnymi a wsparciem instytucjonalnym?

Wydatki administracyjne to wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu np.: koordynacja zaplanowanych działań, obsługa księgowej, adekwatna część kosztów utrzymania biura itp. Maksymalnie można ubiegać się o kwotę do 15% wnioskowanej dotacji.

Wsparcie instytucjonalne należy rozumieć szerzej, jako możliwość wzmocnienia potencjału organizacji. W limicie do 5 tysięcy złotych można wnioskować o zakup towarów bądź usług, które będą miały wpływ na funkcjonowanie organizacji obecnie bądź w dłuższej perspektywie.  Istotne jest, aby dobrze uzasadnić potrzebę wybranej formy wsparcia. Nie jest to obligatoryjna część wniosku.

 Czy można złożyć wniosek tylko o wparcie instytucjonalne, bez działań programowych?

Nie, nie ma takiej możliwości. Program oferuje wsparcie przede wszystkim dla projektów organizacji pozarządowych, skierowanych do konkretnych grup beneficjentów lub społeczności, w których funkcjonują i których działalność jest zgodna z misją PAFW. Wsparcie instytucjonalne jest opcjonalnym elementem wniosku.

Więcej informacji:
Tadeusz Rudzki, fundusz@fed.org.pl, tel. +48 607 198 493

Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web