Fundusz Pomocowy – spotkania i wydarzenia

W ramach programu Fundusz Pomocowego organizujemy spotkania i wydarzenia, których celem jest przybliżenie istoty programu wsparcie merytoryczne organizacji Realizatorów projektów oraz wymiana dobrych praktyk wypracowanych w ramach dofinansowanych projektów.
Webinaria sieciujące

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web