Wrocław. Regionalne spotkanie sieciujące w ramach Funduszu Pomocowego

serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji realizujących projekty w ramach Funduszu Pomocowego do udziału w Regionalnym spotkaniu sieciującym.

Spotkanie odbyło się w czwartek 9 marca 2023 r. we Wrocławiu.

Sieciujmy się!

Celem spotkania będzie sieciowanie organizacji, które zrealizowały lub realizują projekty w ramach programu Fundusz Pomocowy. Co to oznacza? Od ponad dwóch lat dzięki Funduszowi Pomocowemu organizacje pozarządowe wspierają takie działania lokalne, które pomagają dzieciom i młodzieży przełamywać pandemiczną izolację, kształcić kompetencje społeczne, dbać o dobrostan i równowagę ciała i umysłu, radzić sobie z trudnościami, nadrabiać straty edukacyjne. W wyniku tych działań powstały warsztaty, publikacje, dobre praktyki, które zostały sprawdzone i mogą przydać się innym organizacjom. Stąd też idea, aby się podzielić praktykami i wnioskami płynącymi z działań łagodzących skutki pandemii.

Potrzeba organizacji takich spotkań pojawiła się w trakcie rozmów z Państwem w ramach prowadzonej ewaluacji programu. Proponujemy zatem formułę nieformalnych, kameralnych spotkań regionalnych, które pomogą się poznać ludziom z NGO’sów – działaczom, aktywistom, rodzicom i nauczycielom, edukatorom, którzy nie tylko są najbliżej potrzeb dzieci i młodzieży, ale szukają rozwiązań jak wychodzić im naprzeciw. Za nami spotkania w Gdańsku i Lublinie, teraz chcemy spotkać się w gronie organizacji z południowo-zachodniej Polski (województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie).

Co będzie się działo?

Spotkanie ma na celu podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz edukacji i dobrostanu dzieci i młodzieży w post pandemicznej rzeczywistości. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń. Spotkanie będzie też okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami, wymiany pomysłów i dobrych praktyk, dlatego organizujemy je wspólnie z Państwem. W ankiecie rejestracyjnej prosimy o wybór lub podanie tematu, na który najchętniej chcielibyście porozmawiać oraz praktyki jaką chcielibyście się podzielić. Mogą być to zarówno ogólne tematy, jak i proste rozwiązania, które sprawdziły się w Waszej pandemicznej rzeczywistości.

Ramowy program spotkania

Czwartek, 9 marca 2023

9.30 – 10:30  Rejestracja i powitalna kawa, przekąski

10:30 – 10:45 Powitanie i wprowadzenie. Przedstawienie organizatorów oraz programu

10:45 – 11:15 Sesja zapoznawcza i sieciująca

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 13:00 Prezentacja projektów grantobiorców

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 16:00  Warsztat „Włączanie dzieci w procesy ewaluacyjne i decyzyjne”
Prowadzące: Kamila Kamińska i Joanna Wyrwa

W trakcie pierwszej części warsztatu zaprezentowane zostaną programy i metody, które mają na celu zaoferowanie dzieciom i młodym ludziom pełnego uczestnictwa i decyzyjności  w kulturze, życiu społecznym, a co szczególnie ważne – ewaluacji prowadzonych projektów.

Przyjrzymy się metodom badawczym opartym na sztuce (krzesło konsultacyjne, karty wyobraźni, mapy mentalne, klocki kappla, spacer etnograficzny, kolaż, fotografia, opowiadanie historii), a także omówimy etykę badań jakościowych w pracy z dziećmi i młodzieżą, W drugiej połowie spotkania w praktyce poznamy jedną z prezentowanych metod, przejdziemy przez proces i pogłębioną metodologię, a następnie omówimy rezultaty pracy, tak abyśmy po zakończonym spotkaniu mogli samodzielnie pracować z poznaną metodą włączania dzieci w procesy ewaluacyjne i decyzyjne.

16:00 – 16:30  Przerwa

16:30 – 17:30  Sesja sieciująca – stoliki tematyczne

Szczegółowy opis spotkania będzie aktualizowany na niniejszej stronie.

Kiedy i gdzie?

Forum odbędzie się we Wrocławiu 9 marca 2023 r. na Wyspie Słodowej (Concordia Desing, sala S8, IV poziom).

Zasady uczestnictwa

 1. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 2. Spotkanie jest jednodniowe jednak w razie konieczności zapewnienia noclegu osobom z bardziej oddalonych miejscowości od Wrocławia pokrywamy jego koszty na zasadach opisanych poniżej.
 3. Zapewnienie noclegu polega na refundacji kosztów noclegu uczestnika w wybranym przez siebie miejscu. Koszty refundowane są do wysokości 180 zł za osobę. Warunkiem otrzymania refundacji kosztów jest przedstawienie faktury za nocleg wystawionej na dane: 

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
NIP: 525-10-17-259

 1. Wyżywienie zapewniamy zgodnie z ramowym programem.
 2. Uczestnicy spoza Wrocławia otrzymają zwrot kosztów dojazdów – zwrot kosztów biletów w obie strony lub pokrycie kosztów dojazdów samochodem na podstawie tzw. “kilometrówki” w wymiarze 0,60 PLN za km. Rozliczenie następuje po wydarzeniu, w formie elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza oraz załączonych biletów. Jeśli uczestnik nie przedstawi poprawnie wypełnionego dokumentu rozliczenia w terminie do 9 kwietnia 2023 koszty podróży nie zostaną zwrócone.
 3. Zwrot kosztów podróży przysługuje uczestnikom, którzy będą obecni na całości spotkania zgodnie z ramowym programem.
 4. W przypadku dużej liczby chętnych na spotkanie o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 5. Zapraszamy maksymalnie 2 osoby z organizacji. Nie muszą to być osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w projekty, ale są stałymi współpracownikami organizacji.
 6. Dla każdego uczestnika/uczestniczki należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 7. Uczestnik/uczestniczka, który/która nie pojawi się na spotkaniu bez odwołania udziału i podania przyczyny nieobecności utraci możliwość uczestniczenia w innych wydarzeniach w ramach Funduszu Pomocowego.
 8. Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają email z potwierdzeniem udziału.

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 15 lutego:

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE


Spotkanie organizowane jest przez Fundację Edukacja dla Demokracji przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej z Wrocławia w ramach programu Fundusz Pomocowy 2022-23.

 

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

 

 

 

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web