Fundusz Pomocowy wspiera rozwój kompetencji nauczycieli

Projekt pn. „Szkolni liderzy edukacji zdalnej” realizowany przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog jest jednym z przykładów działania, które z sukcesem wprowadza zmiany do polskich szkół i zwiększa jakość uczenia się i nauczania. Projekt ten został dofinansowany ze środków Funduszu Pomocowego w 2020 roku. Wspierał on powstawanie w polskich szkołach zespołów liderskich, które pomagały członkom rady pedagogicznej we wdrażaniu narzędzi TIK w edukacji zdalnej i hybrydowej. Publikacja „Umiejętności nauczycieli w kontekście potrzeb nowoczesnej edukacji” wydana przez Instytut Badań Edukacyjnych wskazuje ten projekt jako dobry przykład interwencji zmieniającej rzeczywistość szkolną. Z publikacją można zapoznać się na stronie Zintegrowanego systemu kwalifikacji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web