Gość w dom. Polskie społeczeństwo obywatelskie na rzecz osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu tematycznym w ramach „Szkoły Aktywnego Sektora” – cyklu spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Spotkanie poświęcone będzie działaniom na rzecz migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń i odbędzie się w Warszawie w dn. 23-24 maja 2022 r.

Problematyką migracji i uchodźctwa polskie organizacje pozarządowe zajmują się od wielu lat, a w okresie ostatnich miesięcy ze szczególnym natężeniem. Trwający od lata 2021 r. kryzys na granicy polsko-białoruskiej zaangażował w działania pomocowe  i edukacyjne wiele z nich. Ostatnie tygodnie postawiły trzeci sektor wobec kolejnego ogromnego wyzwania, na niespotykaną dotąd skalę. Wskutek agresji Rosji na Ukrainę stanęliśmy w obliczu przybycia ponad 2 mln osób uchodźczych i związanych z tym wyzwań. Polskie organizacje pozarządowe zareagowały natychmiast i z wielkim zaangażowaniem, oddolnie tworząc sprawny system pomocowy, często we współpracy z samorządami i partnerami lokalnymi. Teraz, po 3 miesiącach od wybuchu wojny i kryzysu, chcielibyśmy spotkać się w gronie zaangażowanych w działania pomocowe organizacji, aby wspólnie podsumować dotychczasowe działania i przyjrzeć się najważniejszym wyzwaniom.

Dla kogo jest to spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich aktywistów i aktywistek, zaangażowanych w działania na rzecz migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń. Zapraszamy zarówno organizacje z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze, jak i te, które niedawno zaangażowały się w działania pomocowe w odpowiedzi na obecny kryzys. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby z organizacji pozarządowych lub nieformalnych grup aktywistycznych z mniejszych miast i miejscowości.

O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie ma na celu podsumowanie dotychczasowej pracy w obszarach takich jak działania związane z przyjmowaniem osób uchodźczych, polityka państwa w obszarze migracji, włączanie dzieci uchodźczych do systemu edukacji formalnej, działania na rzecz integracji skierowane zarówno do osób uchodźczych jak i do społeczeństwa przyjmującego. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji na temat udanych praktyk oraz obszarów, gdzie konieczne jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań. 

Spotkanie będzie okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami, wymiany pomysłów i dobrych praktyk.

Gdzie i kiedy?

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w Warszawie 23 i 24 maja 2022 roku w Centralnym Domu Technologii. Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg i zwracamy koszty przejazdu. Ramowy program spotkania poniżej. Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 13 maja: https://forms.gle/zp7ErinngHbpMn4q9. Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie udziału do 16 maja 2022 roku.

 

Ramowy program spotkania 23-24 maja 2022

Poniedziałek, 23 maja 2022 

9:30 – 10:00 Powitanie i otwarcie spotkania. 

10:00 – 11:30 Krajobraz migracji w Polsce. Jaka polityka migracyjna wobec wyzwań? Wystąpienia wprowadzające.

Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne

 

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:30 Działania edukacyjne dla społeczeństwa polskiego. Dyskusja panelowa.

Moderacja: Elżbieta Kielak

Olga Khabibulina, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Paweł Cywiński, WGiSR UW / uchodzcy.info

Katarzyna Salejko, Amnesty International

 

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:00 Doświadczenia miast w działaniach na rzecz wsparcia i integracji uchodźców/uchodźczyń.
                         Wymiana dobrych praktyk.

Moderacja: Marta Gontarska

Katarzyna Komar-Macyńska, Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl

Monika Zielińska, Salam Lab, Kraków

Myroslava Keryk, Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa

Anastasiya Kinzerska, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin

 

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa

16:30 – 18:00 Nie spalić się w pomocy. Jak zadbać o dobrostan własny i swojego zespołu? Sesja dla osób udzielających pomocy.

Natalia Sarata, Fundacja RegenerAkcja

 

Wtorek, 24 maja 2022

9:00 – 10:30 Dzieci uchodźcze w polskim systemie edukacji. 

Moderacja: Justyna Suchecka

Agata Marek, Stowarzyszenie Vox Humana

Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Krzysztof Stanowski, Urząd Miasta Lublin

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00- 12:30 Jak skutecznie współpracować: inicjatywy na rzecz mapowania i koordynacji działań.

Moderacja: Ewa Stokłuska

Joanna Kucharczyk Jurgielewicz, Forum „Razem”, Ashoka

Anna Petroff-Skiba, SOS Edukacja

Maria Shmelova, Fundacja CultureLab

Maciej Mandelt, Stowarzyszenie Nomada

 

12:30-13:00 Podsumowanie i zamknięcie

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 Spotkanie informacyjne dla grantobiorców “Wspieramy Ukrainę”

 

Spotkanie jest częścią cyklu spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. 

 

Szkoła Aktywnego Sektora to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web