Spotkania sieciujące na temat działalności strażniczej i partycypacji

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na dwa spotkania online – na temat działalności strażniczej oraz partycypacji, organizowane w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”.

Tematy spotkań odpowiadają dwóm tematom o znaczeniu szczególnym w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkania będą stanowiły okazję do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w tym samym obszarze, a także do rozmów i wymiany wiedzy w gronie aktywistów/aktywistek i ekspertów/ekspertek w danej dziedzinie. Wspólnie szukać będziemy rozwiązań i przykładów skutecznego działania.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich aktywistów i aktywistek, w tym:

  • działających w ramach zarejestrowanych organizacji lub nieformalnych grup aktywistycznych z mniejszych miast i miejscowości;
  • grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny;
  • przedstawicieli i przedstawicielek organizacji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. programu;
  • innych osób aktywnych na poziomie lokalnym w obszarze partycypacji lub działań strażniczych.

 

Spotkania odbędą się online na platformie Zoom w grudniu 2021:

  • Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych. – 8-9 grudnia 2021 roku;
  • Działalność strażnicza – 13-14 grudnia 2021 roku.

 

Na każde ze spotkań obowiązuje osobna rejestracja (można wziąć udział zarówno w jednym jak i w dwóch spotkaniach w zależności od obszaru działań i zainteresowania danym tematem). Więcej informacji o każdym ze spotkań, wraz z linkiem do ankiety zgłoszeniowej, można znaleźć tutaj:

 

W przypadku pytań dotyczących spotkań tematycznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: katarzyna.krzeminska@fed.org.pl.

Powyższe dwa spotkania tematyczne otwierają cykl spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. W 2022 i 2023 roku odbędą się spotkania wokół pozostałych czterech tematów o znaczeniu szczególnym, a mianowicie:

  1. Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/uchodźczyniami.
  2. Działania wspierające osoby LGBT+.
  3. Działania antydyskryminacyjne.
  4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Szkoła Aktywnego Sektora to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web