Konkursy na projekty 2024

Z radością informujemy, że Program Wspieramy Ukrainę będzie kontynuowany w latach 2024-2025. Na ten rok zaplanowaliśmy jeden konkurs grantowy i mamy nadzieję ogłosić nabór już niebawem. Za to już dzisiaj dzielimy się z Wami obszarami tematycznymi, na które będziecie mogli składać wnioski w nadchodzącym konkursie.
Mamy nadzieję, że ułatwi Wam to planowanie pracy/ poszukiwania źródeł finansowania albo wiecie komu podesłać naszą wiadomość.

👉  Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:
● wsparcie włączenia dzieci przebywających poza polskim systemem edukacji w tenże;
● zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
● organizacja zajęć wyrównujących różnice programowe;
● organizacja wsparcia prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego;
● organizacja nauki przedmiotów ojczystych.

W obszarze pierwszym priorytetowo będą traktowane projekty adresowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej bądź dzieci przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

👉  Poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:
● organizacja różnych form edukacji oraz opieki;
● organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
● organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i spędzania czasu dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania;
● poprawa warunków oraz jakości zdalnego nauczania;
● dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.

Wymóg realizacji projektów wraz z ukraińskim partnerem.

👉  Wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce, w szczególności:
● organizacja wysokiej jakości nauki języka polskiego;
● organizacja wsparcia psychologicznego.

👉  Wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych Ukrainie, w tym w szczególności:
● środowisk, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców wewnętrznych np. poprzez działania zmierzające do zachowania spójności społecznej;
● wsparcie partnerstw, których wspólne działania przyczynią się do zabezpieczenia społecznych potrzeb społeczności wychodzących poza bieżące potrzeby humanitarne, w szczególności na terenach silnie dotkniętych działaniami wojennymi.

Wymóg realizacji projektów wraz z ukraińskim partnerem.

👉  Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Szczegóły już wkrótce!

Program Wspieramy Ukrainę to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web