Nabór na szkolenia w ramach „Kursu na odporność”

Zapraszamy na bezpłatne 4-dniowe szkolenie dotyczące działań na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli/przedstawicielek organizacji i instytucji (biblioteki, domy kultury) zainteresowanych aplikowaniem o grant na działania z tego obszaru w zamkniętym konkursie grantowym.

 

Gdzie i kiedy?

Szkolenie podzielone jest na dwa zjazdy w Warszawie (4 dni  – 32 godziny dydaktyczne):

 • pierwszy zjazd: 23 i 24 kwietnia 2024 (wtorek-środa, w godzinach 10-18.00 i 9-15.00), 
 • drugi zjazd: 15 i 16 czerwca 2024 (sobota-niedziela; w godzinach 10-18.00 i 9-15.00),
 • pomiędzy zjazdami – zadanie domowe do wykonania.

Udział w całym szkoleniu i wykonanie zadania jest obowiązkowe

Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie.

 Zapewniamy zakwaterowanie w hotelu,  posiłki, materiały. Nie zwracamy jednak kosztów dojazdu. 

Dla kogo?

Nabór na szkolenie będzie otwarty dla osób pracujących lub w inny sposób trwale związanych z fundacjami, stowarzyszeniami, stowarzyszeniami zwykłymi, bibliotekami lub domami kultury: 

– mającymi swoją siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców lub 

– działających w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Organizacje powinny realizować działania społeczne lub edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży nie krócej niż dwa lata. 

Na szkolenie zaprosimy 30 osób z całej Polski, które – następnie, w imieniu swoich organizacji – będą się mogły ubiegać o dofinansowanie działań z dziećmi i młodzieżą wspierających ich w rozwijaniu odporności psychicznej. Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie jedną osobę do udziału w szkoleniu. 

Od osób uczestniczących wymagamy doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Więcej szczegółów o profilu uczestniczki lub uczestnika znajdziesz w Regulaminie szkoleń. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 kwietnia.

Dzięki szkoleniom:

Pogłębisz wiedzę w obszarze wzmacniania odporności psychicznej i emocjonalnej dzieci i młodzieży i nauczysz się ją przekładać na praktyczne działania Twojej organizacji:

 • poznasz najnowsze wyniki badań w obszarze dobrostanu, odporności psychicznej i zdrowia psychicznego, dowiesz się, które są  wiarygodne i dlaczego
 • zobaczysz, jak poprzez działania Twojej organizacji wzmacniać odporność psychiczną, nawet jeśli to nie jest Wasz główny cel

 

Poznasz wybrane narzędzia do pracy z młodymi ludźmi nad wzmacnianiem odporności, które będzie można wykorzystać w codziennych działaniach Twojej organizacji:

 • dowiesz się, jak skutecznie wspierać młodych ludzi w budowaniu poczucia własnej wartości i stabilnej samooceny
 • poznasz sposoby budowania wspólnoty i przyjaznych relacji w grupie rówieśniczej
 • dowiesz się więcej o bullyingu i jego rodzajach oraz o tym, jak reagować na przemoc rówieśniczą
 • zobaczysz, jak wzmacniać dobrostan cyfrowy młodych ludzi
 • dowiesz się, jak rozpoznawać objawy zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży oraz jak postępować w kontakcie z młodą osobą chorą na depresję
 • integralną częścią szkolenia będą gotowe narzędzia i materiały do wykorzystania w codziennej pracy.

 

Podniesiesz umiejętności diagnozy i badania zasobów Twojej organizacji w obszarze wzmacniania odporności psychicznej dzieci i młodzieży:

 • nauczysz się wykorzystywać metodę design thinking i uczenia się przez doświadczenie do diagnozowania potrzeb grupy docelowej i w pracy projektowej, dzięki czemu działania Twojej organizacji lepiej wpiszą się w potrzeby grupy docelowej

 

Rozwiniesz swoje kompetencje w myśleniu projektowym:

 • dowiesz się, jak określać potrzeby i cele oraz przełożyć je na projekt,
 • zobaczysz, jak planować i opisywać działania, żeby były możliwe do zrealizowania i służyły pożądanej zmianie.

 

Dla osób uczestniczących obowiązkowy jest udział we wszystkich dniach szkoleniowych w całości oraz praca własna nad zadaniem pomiędzy zjazdami, a zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją tych warunków. Po zakończeniu cyklu szkoleń osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie o udziale. Zapewniamy zakwaterowanie w hotelu, posiłki, materiały. Nie zwracamy jednak kosztów dojazdu.

 

Prowadzący:

Marta Puciłowska – ekspertka Fundacji Szkoła z Klasą i trenerka, z wykształcenia kulturoznawczyni i tłumaczka ustna. Inicjatorka działań fundacji w obszarze dobrostanu i zdrowia psychicznego. W pracy łączy różne doświadczenia zawodowe, wierzy, że w edukacji warto łączyć, a nie dzielić, pracuje z wykorzystaniem elementów metod inquiry-based learning i design-thinking, wplata elementy storytellingu. Umie
sensownie upraszczać to, co złożone.

Maciej Sopyło – doświadczony trener, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w trakcie certyfikacji na II stopień trenerski. Pracuje metodami aktywnymi, bazującymi na doświadczaniu, m.in. z wykorzystaniem Cyklu Kolba. Jego warsztaty angażują, inspirują podnoszą konkretne umiejętności i dają praktyczną, przekładalną na codzienność wiedzę. Zaangażowany obecnie w facylitację grupy roboczej w programie Kurs na Odporność.

Kontakt

Fundacja Szkoła z Klasą – w sprawie szkoleń

Anna Nowacka lub Gaja Andrukowicz szkolenia@szkolazklasa.org.pl +48 518 287 635

Fundacja Edukacja dla Demokracji – w sprawie rekrutacji na szkolenia oraz grantów

Agnieszka Świeczka agnieszka.swieczka@fed.org.pl +48 605 787 757

 


Zgłoszenia przyjmujemy do 7 kwietnia.

                                    

Kurs na Odporność to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Szkoła z Klasą.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web