Lista dofinansowanych projektów w 2021 roku

kliknij –>   Lista dofinansowanych projektów

W ramach otwartego konkursu grantowego Funduszu Pomocowego w 2021 roku złożono 477 wniosków.

438 wniosków zostało skierowane do oceny merytorycznej. Komisja grantowa złożona z niezależnych ekspertów rekomendowała do dofinansowania 46 projektów w kwocie 1.774.587,22 zł. Dofinansowanie tak dużej liczby projektów było możliwe dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która w odpowiedzi na pilne potrzeby przekazała ponad 700.000 zł więcej niż pierwotnie zakładano.

Koordynatorka grantów będzie kontaktowała się z koordynatorami dofinansowanych projektów w celu wprowadzenia ewentualnych zmian sugerowanych przez Komisję grantową lub wyjaśnienia powstałych wątpliwości a następnie podpisania umów grantowych.

Serdecznie gratulujemy!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web