Lokalne media w akcji

W dniach 11-18 września 2016 dwanaście dziennikarek i dziennikarzy z Ukrainy wzięło udział w wizycie studyjnej do Polski, podczas której poznawali sposoby działania na rzecz lokalnych zmian i poprawy życia lokalnych społeczności. Podczas wizyty, organizowanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji, dziennikarki i dziennikarze mieli możliwość zapoznania się z działalnością mediów lokalnych i krajowych, organizacji pozarządowych i władz lokalnych w Katowicach i w Warszawie. Odwiedzili również Sosnowiec, Chorzów, Zabrze i Gliwice.20160927_wizyta1

Pierwszym miastem odwiedzonym podczas wizyty były Katowice i już tutaj na grupę czekała niespodzianka. Miasto, które dotychczas było znane jako ważny ośrodek przemysłowy, w ciągu ostatnich kilku lat stało się miastem kultury. Uczestniczki i uczestnicy wizyty mieli okazję opowiedzieć jak duże wrażenie zrobiła na nich ta przemiana m.in. na szpaltach katowickiej Gazety Wyborczej.

Wszystkich bardzo zainteresował sposób zagospodarowania dawnych zakładów przemysłowych, na przykład stworzenie muzeum na miejscu byłej kopalni w Zabrzu czy Szlaku Zabytków Techniki obejmującego 36 obiektów przemysłowych.

W trakcie wizyty w Katowicach również odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które pozwoliło spojrzeć na miasto z innego punktu widzenia niż „oficjalny”. Okazało się, że miasto nadal walczy z głównym problemem miast przemysłowych – smogiem. Problemem pozostaje też brak współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie zmiany wizerunku miasta, polepszenia infrastruktury i walczącymi z zanieczyszczeniem miasta – w odczuciu działaczy lokalnych, miasto wciąż nie postrzega ich jako sprzymierzeńców w zmienianiu miasta na lepsze.

Podczas warszawskiej części wizyty odbyły się spotkania z redakcjami mediów lokalnych i krajowych: gazety „Nowy Wyszkowiak”, radio TOK FM, Gazety Stołecznej, a także gazety „Nasz Wybór”, wydawanej przez organizację pozarządową dla Ukraińców mieszkających w Polsce. Podczas tych spotkań dziennikarki i dziennikarze mieli możliwość porównać pracę swoich redakcji z sytuacją mediów w Polsce, dowiedzieć się w jaki sposób polskie media starają się być obecne na poziomie lokalnym oraz jakie kampanie i akcje społeczne realizują.20160927_wizyta2

W Warszawie odbyły się też spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych. Agata Urbanik z Fundacji Pole Dialogu opowiedziała grupie o tym, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia diagnozy lokalnej w kampaniach społecznych, zaś Dominik Mosiczuk z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” rozmawiał z uczestnikami o animacji społeczności lokalnych na przykładzie doświadczeń organizacji.

Uczestniczki i uczestnicy wizyty rozpoczynają właśnie w ramach projektu realizację swoich akcji społecznych, mających na celu wprowadzenie lokalnej zmiany w swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że wizyta będzie dla nich źródłem inspiracji i pomoże im w skutecznej realizacji swoich działań.

Tekst: Oleksandra Mojsiuk, Natalia Kertyczak

Dziennikarze przyjechali do Polski w ramach projektu „Wschód i Zachód razem – wzmocnienie potencjału ukraińskich mediów lokalnych”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji wspólnie z partnerem z Ukrainy – Organizacją „Nowa Generacja” z Chersonia. Projekt jest współfinansowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, który jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web