Lublin. Regionalne spotkanie sieciujące w ramach Funduszu Pomocowego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji realizujących projekty w ramach Funduszu Pomocowego do udziału w Regionalnym spotkaniu sieciującym „Wschód”.

Spotkanie odbędzie się w środa, 7 grudnia 2022 r., w Lublinie.

Co będzie się działo?

Spotkanie ma na celu rozmowę o działaniach na rzecz edukacji i dobrostanu dzieci i młodzieży w postpandemicznej rzeczywistości. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń dla organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Spotkanie będzie też okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami, wymiany pomysłów i dobrych praktyk. W ankiecie zgłoszeniowej prosimy zatem o informację, czy chcielibyście podzielić się jakąś praktyką lub doświadczeniem z innymi uczestnikami. Mogą być to zarówno ogólne tematy, jak proste rozwiązania, które sprawdziły się w Waszej pandemicznej rzeczywistości.

Program spotkania, czwartek, 7 grudnia 2022 

9.30 – 10:30  Rejestracja i powitalna kawa i przekąski.
10:30 – 11:45 Powitanie i wprowadzenie. Przedstawienie organizatorów oraz wspólne zdjęcie.
10:45 – 11:15  Sesja zapoznawcza i sieciująca.
11:15 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 MASTPI karty edukacyjno terapeutyczne – budowanie relacji. Warsztat z wykorzystania kart merytorycznych w budowaniu relacji w  pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca z kartami to metaforycznymi to połączenie treningu twórczości, storytelingu i metody KLANZY. To dostarczenie metod i różnorodnych form pracy z grupą. Każdy uczestnik otrzyma zestaw kart metaforycznych.
Prowadzenie: Ewa Noga, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
Trenerka i superwizorka Stowarzyszenia, pedagożka, członkini Rady Programowej Fundacji Sztukmistrze. Twórczyni i organizatorka działań w Bawialni Edukacyjnej w Lublinie, która promuje ideę zaciekawiania światem, fascynacji poznawaniem ludzi, rzeczywistości i nauki. Autorka publikacji: „Delfin – trening umiejętności poznawczych” i współautorka  „Stare i nowe zabawy podwórkowe”. Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji poznawczych – jak się uczyć, jak traktować cały świat jako szkołę,  a od siedmiu  lat Żłobki: Barwy Dzieciństwa i Mądry Maluch.
13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:00 Ćwiczenia ze słuchania. O potrzebach – w poszukiwaniu inspiracji jak dzięki PbP wspierać rozwój dzieci i młodzieży. Warsztat będzie zaproszeniem do zapoznania się z podstawowymi założeniami Porozumienia bez Przemocy. Poświęcimy go tematowi potrzeb i temu jak perspektywa spojrzenia na świat, w którym my wszyscy dzielimy te same potrzeby, wpływa na nasz sposób komunikowania się ze sobą i innymi. Warsztat z elementami pracy indywidualnej i grupowej.

Prowadzenie: Natalia Roicka, praktyczka kultury i coachingu opartego na empatii, absolwentka Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, studiów podyplomowych Porozumienia bez Przemocy wg. M. Rosenberga na Collegium Civitas oraz Coachingu opartego na empatii w Szkole Trenerów komunikacji opartej na empatii

16:00 – 16:30 Przerwa
16:30 – 17:30  Wymiana dobrych praktyk – prezentacje i działania prowadzone przez Realizatorów.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 2. Spotkanie jest jednodniowe jednak w razie konieczności zapewnienia noclegu osobom z bardziej oddalonych miejscowości od Lublina pokrywamy jego koszty na zasadach opisanych poniżej.
 3. Zapewnienie noclegu polega na refundacji kosztów noclegu uczestnika w wybranym przez siebie miejscu. Koszty refundowane są do wysokości 180 zł za osobę. Warunkiem otrzymania refundacji kosztów jest przedstawienie faktury za nocleg wystawionej na dane: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
NIP: 525-10-17-259
 1. Wyżywienie zapewniamy zgodnie z ramowym programem.
 2. Uczestnicy spoza Lublina otrzymają zwrot kosztów dojazdów – zwrot kosztów biletów w obie strony lub pokrycie kosztów dojazdów samochodem na podstawie tzw. “kilometrówki” w wymiarze 0,40 PLN za km. Rozliczenie następuje po wydarzeniu, w formie elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza oraz załączonych biletów. Jeśli uczestnik nie przedstawi poprawnie wypełnionego dokumentu rozliczenia w terminie do 7 stycznia  2023 koszty podróży nie zostaną zwrócone.
 3. Zwrot kosztów podróży przysługuje uczestnikom, którzy będą obecni na całości spotkania zgodnie z ramowym programem.
 4. W przypadku dużej liczby chętnych na spotkanie o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 5. Zapraszamy maksymalnie 2 osoby z organizacji. Nie muszą to być osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w projekty, ale są stałymi współpracownikami organizacji.
 6. Dla każdego uczestnika/uczestniczki należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 7. Uczestnik/uczestniczka, który/która  nie pojawi się na spotkaniu bez odwołania udziału i podania przyczyny nieobecności utraci możliwość uczestniczenia w innych wydarzeniach w ramach Funduszu Pomocowego.
 8. Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają email z  potwierdzeniem udziału.
 9. Dla każdego uczestnika/czki należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

 

Rejestracja trwa do 30 listopada:

 

WYPEŁNIJ I PRZEŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkanie organizowane jest przez Fundację Edukacja dla Demokracji przy współpracy z Fundacją Wolności z Lublina w ramach programu Fundusz Pomocowy 2022-23.

 

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

 

 

 

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web