Nabór wniosków na projekty partnerskie w programie RITA

Do 17 października przyjmujemy wnioski na projekty polskich organizacji realizowane we współpracy z podmiotami z krajów Azji Centralnej, Europy Wschodniej oraz Kaukazu.

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
  • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu

Więcej informacji na stronie programu RITA

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web