NGO Leadership Workshop 2019

Międzynarodowe, maj-czerwiec 2019

Razem z William Davidson Institute z Uniwersytetu w Michigan oraz z Weiser Center for Europe and Eurasia przygotowujemy kilkudniowe szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej. Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2018 roku.

Na 5-dniowy program szkoleniowy zaprosimy 25 osób, z krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.

Szkolenie przewiduje:

  • 4 bloki tematyczne,
  • prowadzących z USA i Europy,
  • dużo okazji do sieciowania i wymiany doświadczeń.

Nabór na szkolenie jest otwarty, od kandydatów wymagana jest znajomość angielskiego (jest to język prowadzenia szkolenia). Zachęcamy do przekazywania informacji osobom z ww. krajów – zwłaszcza liczymy na realizatorów projektów z programu RITA – Przemiany w regionie, by zachęcali do udziału przedstawicieli swoich organizacji partnerskich.

Zobacz informację o szkoleniu (wersja anglojęzyczna). Nabór został zamknięty 18 lutego 2019.

Działanie finansuje Weiser Center for Europe and Eurasia.

Koordynator: Tadeusz Rudzki

e-mail: tadeusz.rudzki@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web