Regionalne spotkanie sieciujące w ramach Funduszu Pomocowego 2022

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji realizujących projekty w ramach Funduszu Pomocowego do udziału w Regionalnym spotkaniu sieciującym.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 6 października 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Co będzie się działo?

Spotkanie ma na celu podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz edukacji i dobrostanu dzieci i młodzieży w post pandemicznej rzeczywistości. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń. Spotkanie będzie też okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami, wymiany pomysłów i dobrych praktyk. Program układamy wraz z Państwem, stąd też pytania w ankiecie rejestracyjnej  o wybór lub podanie tematu, na który najchętniej chcielibyście porozmawiać oraz praktyki jaką chcielibyście się podzielić. Mogą być to zarówno ogólne tematy, jak nieskomplikowane patenty, które sprawdziły się w Waszej pandemicznej rzeczywistości. Proponujemy również warsztaty inspiracyjne, które podpowiedzą przydatne rozwiązania do pracy z młodzieżą.

 

Program spotkania

Czwartek, 6 października 2022 

9:30 – 10:00  Rejestracja i powitalna kawa

10:00 – 10:30 Powitanie i wprowadzenie. 

10:30 – 12:00 Młodzież po pandemii – warsztat o tym jaka jest kondycja młodzieży po dwóch latach pandemii i jak możemy wspierać ją w rozwoju takich kompetencji, które niezbędne będą w dorosłym życiu a także jak zapobiegać trudnościom. Prowadzenie: Dorota Zyskowska – pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, a także Studium Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej) związana ze  Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki  Społecznej

12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 14:00 Jak mądrze towarzyszyć dzieciom. Warsztat inspirowany ideami Jaspera Juula założyciela sieci FamilyLab. Prowadzenie: dr Olga Filaszkiewicz –psychopedagog, trenerka Family-lab oraz komunikacji opartej na empatii, wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk społecznych, człowiek wielu pasji i zainteresowań, w ciągłym procesie rozwoju.

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:00   Wymiana dobrych praktyk i sesja sieciująca. Prowadzenie: trenerzy i trenerki FED

16:00 – 16:15 Przerwa

16:15 – 18:00 Facylitacja graficzna – warsztat tworzenia notatek i pomocy wizualnych. Prowadzenie: Natalia Mikołajek (Jadźka Rysuje).

 

Sieciujmy się!

Celem spotkania będzie sieciowanie organizacji, które zrealizowały lub realizują projekty w ramach programu Fundusz Pomocowy. Co to oznacza? Od dwóch lat dzięki Funduszowi Pomocowemu organizacje pozarządowe wspierają takie działania lokalne, które pomagają dzieciom i młodzieży przełamywać pandemiczną izolację, kształcić kompetencje społeczne, dbać o dobrostan i równowagę ciała i umysłu, radzić sobie z trudnościami, nadrabiać straty edukacyjne. W wyniku tych działań powstały warsztaty, publikacje, dobre praktyki, które zostały sprawdzone i mogą przydać się innym organizacjom. Stąd też idea, aby się podzielić praktykami i wnioskami płynącymi z działań przeciwdziałających skutkom pandemii.

Potrzeba organizacji takich spotkań pojawiła się w trakcie rozmów z Państwem w ramach prowadzonej ewaluacji programu. Proponujemy zatem formułę nieformalnych, kameralnych spotkań regionalnych, które pomogą się poznać ludziom z NGO’sów – działaczom, aktywistom, rodzicom i nauczycielom, edukatorom, którzy nie tylko są najbliżej potrzeb dzieci i młodzieży, ale szukają rozwiązań jak wychodzić im naprzeciw.

W ciągu najbliższego roku zorganizujemy trzy takie spotkania regionalne oraz spotkamy się na podsumowaniu działań Funduszu Pomocowego w czasie ogólnopolskiej konferencji jesienią 2023. Nasz cykl spotkań zaczynamy od północnej Polski, poznamy na nim organizacje z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Kiedy i gdzie?

Forum odbędzie się w Gdańsku 6 października 2022 roku w Europejskim Centrum Solidarności.

 Zasady uczestnictwa

  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  • Wszyscy uczestnicy spoza Gdańska otrzymają zwrot kosztów dojazdów – zwrot kosztów biletów w obie strony lub pokrycie kosztów dojazdów samochodem na podstawie tzw. “kilometrówki”.
  • W przypadku dużej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Zapraszamy maksymalnie 2 osoby z organizacji. Nie muszą to być osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w projekty, ale są stałymi współpracownikami organizacji.
  • Dla każdego uczestnika/czki należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy
  •  Spotkanie jest jednodniowe jednak w razie konieczności zapewnienia noclegu osobom z bardziej oddalonych miejscowości od Gdańska zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych.
  • Wyżywienie zapewniamy zgodnie z ramowym programem.

 

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 23 września:

Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie udziału do 23 września 2022 roku. 

Spotkanie organizowane jest przez Fundację Edukacja dla Demokracji przy współpracy z Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej z Gdańska w ramach programy Fundusz Pomocowy 2022-23.

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web