Równość i różnorodność. Rola III sektora w przeciwdziałaniu dyskryminacji

Zapraszamy do udziału w spotkaniu tematycznym w ramach „Szkoły Aktywnego Sektora” – cyklu spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Spotkanie poświęcone będzie działaniom antydyskryminacyjnym i odbędzie się w Warszawie w dn. 22-23 września 2022 r.

Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej różnorodne, rośnie też świadomość naszej różnorodności. Organizacje pozarządowe w Polsce od lat pracują na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, zarówno na poziomie systemowym, od strony prawnej, jak i poprzez działania edukacyjne. Te lata pracy przyniosły wiele zmian i osiągnięć, ale też unaoczniły kolejne wyzwania. Działamy w różnych społecznościach, od małych miejscowości po duże miasta – w każdym z tych środowisk są osoby i grupy narażone na dyskryminację, których potrzeby powinny być przekrojowo uwzględniane w naszych działaniach, aby tworzyć bezpieczną przestrzeń dla każdego. Wrażliwość na kwestie dyskryminacji jest istotna, niezależnie od tematyki i obszarów naszych działań. 

Dla kogo jest to spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich aktywistów i aktywistek, działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki: wiek, płeć, pochodzenie narodowe i etniczne, tożsamość, orientacja psychoseksualna, wygląd, sprawność, wyznanie bądź bezwyznaniowość. Zapraszamy zarówno organizacje z wieloletnim doświadczeniem, jak i te, które rozpoczynają działania w tym obszarze i chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby z organizacji pozarządowych lub nieformalnych grup aktywistycznych z mniejszych miast i miejscowości.

 O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie ma na celu podsumowanie dotychczasowej pracy w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, a także przyjrzenie się konkretnym sposobom i modelom działania. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji na temat potrzeb i wyzwań związanych z działaniami antydyskryminacyjnymi w różnych społecznościach i środowiskach. Spotkanie będzie okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami, wymiany pomysłów i dobrych praktyk. Podczas spotkania będzie można zaprezentować własną działalność w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, a także poznać działalność innych organizacji oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczone działaczki i działaczy. 

Gdzie i kiedy?

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w Warszawie 22 i 23 września 2022 roku w Hotelu IBIS Warszawa Centrum. Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych i zwracamy koszty przejazdu. Ramowy program spotkania poniżej. Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 9 września: https://forms.gle/2BkEuoFJ4n3LZ6ZN8. Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie udziału do 13 września 2022 roku.

Ramowy program spotkania

Czwartek, 22 września 2022 

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:30 Powitanie i otwarcie spotkania. 

10:30 – 11:30 Wystąpienie wprowadzające: „Badania społeczne a przeciwdziałanie dyskryminacji – niełatwe związki”, dr Marta Rawłuszko, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundusz Feministyczny

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:30 Przeciwdziałanie dyskryminacji – działania, wyzwania, wartości. Dyskusja w formacie world cafe 

Moderacja: Marta Gontarska, Elżbieta Olczak, Tadeusz Rudzki

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:00 Prezentacja doświadczenia organizacji uczestniczących (targi) 

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa

16:30 – 18:00 Aktywizm antydyskryminacyjny jako praca sobą. Jak  dbać o siebie, gdy pracujemy w obszarze, który dotyczy nas bezpośrednio?

  • Moderacja: Natalia Sarata, Fundacja RegenerAkcja
  • Katarzyna Komar-Macyńska, Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl
  • Dominik Kuc, Fundacja GrowSpace, Ranking Szkół LGBTQ+
  • Ewa Rutkowska, trenerka, ekspertka edukacji antydyskryminacyjnej

 

Piątek, 23 września 2022

9:00 – 11:00 Sesje warsztatowe (do wyboru)

  • Działania antydyskryminacyjne w pracy ze społecznością lokalną – Piotr Skrzypczak, Stowarzyszenie Homo Faber
  • Włączanie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej. Jak pracować ze szkołami nauczycielami/nauczycielkami? – Magdalena Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:30 Sesje warsztatowe (do wyboru)

  • Prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji: działania systemowe – Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
  • Nowe metody na nowe czasy. Jak skutecznie promować treści antydyskryminacyjne? – Dorota Setniewska, kampania „To działa”

 

13:30 – 14:00 Podsumowanie i zamknięcie spotkania

14:00 – 14:30 Obiad

Spotkanie jest częścią cyklu spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. 

 

Szkoła Aktywnego Sektora to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web