Spojrzenie z zewnątrz

– Jedną sprawą jest usłyszeć, zupełnie inną – zobaczyć – tak uczestniczka naszego projektu podkreśliła praktyczny wymiar zakończonego właśnie cyklu wizyt studyjnych, podczas którego przedstawiciele połączonych hromad z obwodów chmielnickiego, czerkaskiego, czerniowieckiego i zaporoskiego mieli okazję odwiedzić się nawzajem. Dlaczego ten praktyczny aspekt jest tak istotny dla uczestników? Dzięki temu mogą nie czuć się osamotnieni w procesie wdrażania reformy decentralizacji w swojej społeczności, mogą zrozumieć, w jaki sposób zmiany realizują inni, jakie inni mają pomysły na własny rozwój oraz upewnić się, że decydując się na zaangażowanie w reformę, wybrali dobry kierunek działania. Łącznie w ramach projektu z takiej możliwości praktycznego poznania doświadczeń innych hromad skorzystało 46 uczestników.

Wizyta w obwodzie chmielnickim odbyła się w dn. 17-21 września (12 uczestników), w czerkaskim – 24-28 września (9 uczestników), w czerniowieckim 25-29 września (14 uczestników), zaś w obwodzie zaporoskim 1-5 października (11 uczestników). Podczas każdej z pięciodniowych wizyt uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia kilku hromad i poznania ich praktycznego doświadczenia w dziedzinach takich jak oświata, medycyna, gospodarka komunalna itd.

W obwodzie chmielnickim odbyło się m.in. ciekawe spotkanie w zakładzie opieki zdrowotnej w Kamieńcu Podolskim. Z uczestnikami spotkali się dyrektor zakładu oraz zastępca dyrektora ds. finansowych, którzy przedstawili system ochrony zdrowia w społeczności, procesy reorganizacji oraz optymizacji związane z reformą, zagadnienia związane z monitoringiem energetycznym. Uczestnicy zwiedzili też przychodnię medycyny rodzinnej, poznając w praktyce nowe rozwiązania i system obsługi pacjentów.

Wizyta studyjna dla przedstawicieli połączonych hromad w obwodzie czerkaskim. 24-28 września 2018. Autor: Switlana Hruszka

W obwodzie czerkaskim grupa odwiedziła m.in. Biłozirską połączoną hromadę, poznając ich doświadczenie związane z usługami administracyjnymi i socjalnymi, a także z wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego – pierwszego tego typu w obwodzie czerkaskim. Dodatkowo podczas spotkania w miejscowości Irdyń, grupa miała możliwość poznania sposobu organizacji pracy starosty (odpowiednika sołtysa) oraz wydzielonego punktu świadczenia usług administracyjnych.

W obwodzie czerniowieckim grupa odwiedziła m.in. Storożyniecką połączoną hromadę – jedną z największych w Ukrainie, poznając doświadczenia realizacji projektów w dziedzinie edukacji, a także specyfikę współpracy z przedsiębiorcami. Spotkanie w Hłybockiej połączonej hromadzie koncentrowało się na zagadnieniach związanych z rozwojem spółdzielczości oraz przedsiębiorstw komunalnych, nawiązaniu współpracy z biznesem lokalnym oraz zarządzaniu placówkami oświatowymi.

W obwodzie zaporoskim jednym z najciekawszych punktów programu była wizyta w Szyrokiwskiej połączonej hromadzie i spotkanie z przedsiębiorstwem komunalnym – Agencją Rozwoju Szyrokiwskiej hromady.

Wizyta studyjna dla przedstawicieli połączonych hromad w obwodzie czerniowieckim. 25-29 września 2018. Autor: Taras Prokop

– Podczas wizyt usłyszałam od innych komentarze dotyczące wprowadzanych przeze mnie lokalnych zmian i mogłam ocenić jakiej wiedzy mi brakuje – podkreśliła jedna z uczestniczek. Uczestnicy wszystkich wizyt uznali je za bardzo przydatne dla swojej działalności zawodowej. Dla wielu wizyty w innych hromadach były nową formułą poznawania doświadczeń sąsiadów i wypracowywania nowych pomysłów do zrealizowania w swoich społecznościach. Podczas spotkań uczestnicy często wymieniali się kontaktami z przyjmującymi ich przedstawicielami hromad, w celu dalszej współpracy lub przekazania sobie przykładów dokumentów. Jednocześnie, spojrzenie „z boku” na inne hromady (również na popełniane przez nie błędy) skłoniło wielu uczestników do autorefleksji nad zmianami wprowadzanymi u siebie. Pytania zadawane przez uczestników wizyt pokazywały, że interesują ich szczególnie mechanizmy organizacji pracy i specyfika zarządzania konkretną dziedziną.

Mechanizmy i rozwiązania poznane przez uczestników wizyt pozwolą im opracować plany zmian we własnych hromadach. Plany te będą przygotowywane i konsultowane z ekspertami podczas kolejnych etapów realizacji naszego projektu.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web