SPOTKANIE INFORMACYJNE I WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW W OTWARTYM KONKURSIE GRANTOWYM WSPIERAMY UKRAINĘ

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym oraz webinariach tematycznych, dotyczących naboru wniosków w otwartym konkursie grantowym, w ramach Programu Wspieramy Ukrainę.

SPOTKANIE INFORMACYJNE:

Podczas spotkania omówiony zostanie szczegółowo cel programu, obszary tematyczne otwartego konkursu grantowego, proponowane działania kwalifikujące się do dofinansowania oraz procedura składania i oceny wniosków, określone w Regulaminie konkursu.

Spotkanie będzie też dobrą okazją do zadania pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zarówno związanych z Regulaminem konkursu oraz planowanymi projektami.

Spotkanie odbędzie się online w dn. 19 września 2023 r. w godz. 17.30 – 19.00 (można logować się od godz. 17.15). 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem ze spotkania informacyjnego oraz prezentacją.

WEBINARIA:

Zapraszamy do obejrzenia webinarium tematycznym wspierającym proces przygotowania wniosków.
dr Beata Jędryka, Działania związane z organizacją kursów języka polskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

 

Program Wspieramy Ukrainę to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web