Szukamy tutorów i tutorek wspierających prace nad rozwojem instytucjonalnym organizacji

Poszukujemy tutorów i tutorek do wsparcia organizacji pozarządowych w obszarze planowania rozwoju instytucjonalnego w ramach projektu  Szkoła Aktywnego Sektora. Wybrane osoby będą pracować z dwiema grupami organizacji objętymi projektem: grantobiorcami Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz uczestnikami komponentu szkoleniowego Szkoły Aktywnego Sektora (organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi).

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 września 2021, wyłącznie poprzez formularz online. O wynikach naboru poinformujemy mailowo do 15 września 2021.

Do zadań tutorów i tutorek będą należały:

 • zapoznanie się z indywidualnymi planami rozwoju, przedstawionymi przez organizacje uczestniczące w projekcie,
 • udział w szkoleniu dotyczącym oceny planów oraz dalszej pracy nad ich dopracowaniem i wdrażaniem w dn. 22 września 2021,
 • indywidualna praca z wyznaczonymi organizacjami pozarządowymi nad dopracowaniem i wdrażaniem ich planów rozwoju i profesjonalizacji, w wymiarze średnio 6 godzin konsultacji na organizację,
 • sformułowanie pisemnych rekomendacji dla wspieranych organizacji oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji.

 

Tutorzy i tutorki mogą zostać również dodatkowo zaproszeni/zaproszone do poprowadzenia wybranych szkoleń/webinariów w ramach projektu.

Tutorzy i tutorki wspierający organizacje powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadać doświadczenie w obszarze wspierania rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych,
 • mieć wiedzę i doświadczenie w min. 2 z wymienionych obszarów: zarządzanie organizacją, budowanie i rozwój zespołu organizacji, planowanie strategiczne, fundraising, komunikacja i promocja, budowanie wizerunku organizacji, technologie w rozwoju organizacji, uczenie osób dorosłych, diagnoza i badanie potrzeb odbiorców,
 • dobrze orientować się w specyfice działania sektora organizacji pozarządowych w Polsce, w szczególności w którymś z trzech obszarów: ochrona praw człowieka, działania na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym,
 • mieć znajomość dostępnej oferty szkoleniowej (w szczególności dotyczącej budowania i rozwoju organizacji) i ekspertów/ekspertek z doświadczeniem w różnych obszarach z zakresu zdolności instytucjonalnej organizacji,
 • mieć doświadczenie w dawaniu informacji zwrotnej i umieć klarownie i komunikatywnie formułować rekomendacje dotyczące przedstawionych planów,
 • mieć możliwość udziału w szkoleniu w dn. 22 września 2021,
 • być gotowi/gotowe do pracy z min. 5 organizacjami pozarządowymi w okresie październik – grudzień 2021, a następnie z kolejną grupą (ok. 4) organizacji w okresie styczeń-marzec 2022.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w tutoringu/mentoringu osób i organizacji,
 • doświadczenie trenerskie, w szczególności w obszarze wsparcia sektora społecznego,
 • wiedza w co najmniej jednym z obszarów wsparcia w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (ochrona praw człowieka, działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).

 

Liczba organizacji, którym tutor/tutorka będą udzielali wsparcia, zostanie ustalona w oparciu o możliwości czasowe tutora/tutorki oraz na podstawie potrzeb organizacji uczestniczących w projekcie. Tutorzy/tutorki wspierający organizacje jesienią 2021 i wiosną 2022 mogą zostać zaproszeni do współpracy w kolejnych edycjach projektu w latach 2022-2023.

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat projektu Szkoła Aktywnego Sektora oraz Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i obszarów tematycznych, w które mogą być zaangażowane organizacje składające i wdrażające plany rozwoju.

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie,  zgodnie ze stawką 100 zł brutto/godzinę konsultacji, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nastąpi rozliczenie za pomocą faktury.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt mailowy pod adresem: katarzyna.krzeminska@fed.org.pl.

Szkoła Aktywnego Sektora to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web