Tagged as: #funduszpomocowy #kursnaodpornosc #odpornoscpsychiczna #dobrostan

Kurs na odporność – pilotażowy program rozwijający odporność psychiczną

„Kurs na Odporność” to pilotażowe przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które służy wzmocnieniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Celem programu jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, coraz częściej mierzą się z ich obniżonym nastrojem, niską motywacją, samotnością i brakiem poczucia własnej wartości. Program jest realizowany we współpracy

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web