Kurs na odporność – pilotażowy program rozwijający odporność psychiczną

„Kurs na Odporność” to pilotażowe przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które służy wzmocnieniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Celem programu jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, coraz częściej mierzą się z ich obniżonym nastrojem, niską motywacją, samotnością i brakiem poczucia własnej wartości. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą i Fundacją Edukacja dla Demokracji.

„Kurs na Odporność” wykorzystuje doświadczenia innych programów PAFW, w szczególności Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 2020-2023 w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Wnioski z tego przedsięwzięcia pokazały, że pandemia silnie wpłynęła na pogorszenie dobrostanu dzieci i młodzieży, co objawia się m.in. zagubieniem, obniżeniem nastroju, niską motywacją, trudnościami w nawiązywaniu relacji i podejmowaniu aktywności społecznych.
Słabą kondycję psychiczną polskich nastolatków potwierdziły wyniki najnowszego badania PISA. Polska  młodzież wypada znacznie poniżej średniej krajów OECD w zakresie wytrwałości, ciekawości, gotowości do współpracy, empatii, asertywności, odporności na stres oraz kontroli emocjonalnej.  Z kolei UNICEF podkreśla, że 630 tysięcy dzieci w Polsce potrzebuje stałego wsparcia specjalistów.  Nauczyciele, edukatorzy, rodzice oraz eksperci, również uczestniczący w programach PAFW, apelują jednak nie tylko o prowadzenie działań interwencyjnych, ale też zapewnienie skutecznej profilaktyki w postaci programów edukacyjnych wzmacniających umiejętności społeczne, wspierających odporność i dobrostan najmłodszych.

Nowy program PAFW oferuje kompleksowe podejście do budowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży – działania kierowane będą zarówno do nauczycieli i realizowane w szkołach, jaki i do osób pracujących poza szkołami i wdrażane przez organizacje pozarządowe, biblioteki oraz domy kultury. Dzięki „Kursowi na Odporność” osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą poznają metody budowania przyjaznych relacji w grupie rówieśniczej, wzmacniania poczucia ich własnej wartości, samooceny, czy cyfrowej higieny. Dowiedzą się także, po czym poznać objawy zaburzeń nastroju najmłodszych oraz jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Oferta dla szkół polega na wsparciu nauczycieli w rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, poprzez budowanie ich podmiotowości. Uczestnicy będą mogli liczyć na warsztaty, webinaria i bieżącą pomoc mentorów. Ten komponent programu wykorzystuje wieloletnie doświadczenia akcji „Szkoła z klasą” i zostanie uruchomiony w roku szkolnym 2024/25.

Oferta dla instytucji edukacji pozaformalnej obejmuje szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą prowadzone stacjonarnie i online, a także granty na projekty służące uczestnikom tych szkoleń w wykorzystaniu nowych kompetencji w codziennej pracy.

Istotnym założeniem programu jest budowanie synergii między działaniami w szkołach i poza nimi, poprzez tworzenie sieci współpracy szkół, bibliotek i organizacji pozarządowych. Służyć będą temu też kampanie społeczne na rzecz odporności psychicznej najmłodszych prowadzone w lokalnych społecznościach.

W latach 2024-2025 w działaniach uczestniczyć będzie 500 osób dorosłych i ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży, zwłaszcza z mniejszych miejscowości i środowisk z ograniczonymi szansami edukacyjnymi.

Więcej informacji o działaniach w programie pojawi się już wkrótce w mediach FED!

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web