Webinarium dla nauczycieli zainteresowanych współpracą ze szkołami z Ukrainy! Zgłoszenia do 13 września 2020

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w webinarium! Tematyka dotyczyć będzie możliwości współpracy i realizacji wspólnych projektów ze szkołami ukraińskimi. Międzynarodowa współpraca szkół przynosi wiele korzyści edukacyjnych i jest cennym narzędziem pozwalającym wzmacniać wiedzę i kompetencje uczniów. Jednocześnie powstaje pytanie czy wobec trudności i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w obecnej chwili warto w ogóle myśleć o szukaniu zagranicznych partnerów i inicjowaniu współpracy? Na naszym webinarium postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź.

Webinarium odbędzie się 18 września 2020 w godz. 18:00-20:00. Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji oraz sprawnego łącza internetowego.

Podczas webinarium pokażemy przykłady współpracy szkół z Polski i Ukrainy, porozmawiamy o źródłach finansowania wspólnych projektów, a także przyjrzymy się temu, w jaki sposób można nawiązać i rozwijać współpracę międzynarodową nawet w warunkach pandemii i związanych z nią ograniczeń. Oprócz tego uczestników webinarium zaprosimy do udziału w kursie e-learningowym organizowanym na jesieni. Kurs będzie okazją do poćwiczenia umiejętności tworzenia projektów edukacyjnych, ale przede wszystkim pozwoli na bezpośredni kontakt z nauczycielami ukraińskimi, którzy poszukują szkół partnerskich w Polsce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w webinarze powinny wypełnić ankietę online. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 września 2020. Do 15 września osoby zarejestrowane w terminie otrzymają potwierdzenie oraz informacje techniczne na temat udziału w webinarium.

Wszelkich informacji związanych z wyżej opisanym webinarium udzielamy mailowo: swatka@fed.org.pl.

Informujemy, że webinarium nie będzie nagrywane oraz, że udział w webinarium nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem się do udziału w kursie e-learningowym.

Webinarium jest organizowane i współfinansowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web