Webinary dla nauczycieli szkół polonijnych

W ramach projektu Szkoła.PL, obok dotacji finansowych, oferujemy wsparcie w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli szkół polonijnych. Opracowaliśmy program webinarów – warsztatów realizowanych online, w okresie wrzesień-grudzień 2016, na które zapraszamy już dziś!

Tematyka webinarów została dostosowana do potrzeb, które wynikają z nadesłanych przez Państwa dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowy program webinarów znajdą Państwo poniżej – w „Programie warsztatów”.

Oprócz webinarów zaplanowaliśmy również metodyczne, psychologiczne i logopedyczne konsultacje wyjazdowe (u Państwa w placówce) oraz trzy spotkania konsultacyjne online z zakresu metodyki nauczania polskojęzycznego w placówkach polonijnych. W ramach konsultacji metodycznych, proponujemy Państwu następującą tematykę spotkań:
1. Stosowanie metod aktywizujących i oceniania kształtującego oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce szkolnej (Magdalena Bogusławska, Joanna Kluz, prof. Marlena Plebańska, Maria Czerwińska)
2. Praca z dziećmi dwujęzycznymi o różnym poziomie kompetencji językowych (dr Joanna Dobkowska, dr Katarzyna Brzosko-Barrat)
3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym (Marzanna Geisler, Grzegorz Zajączkowski)

Konsultacje psychologiczne i logopedyczne kierowane zarówno do nauczycieli, jak i rodziców – w naszym zamyśle – mają stanowić odpowiedź na konkretne, bieżące potrzeby, które diagnozują Państwo w szkole/środowisku. Dlatego, wyrażając chęć zaproszenia naszego eksperta – psychologa lub logopedy – prosimy o opisanie interesującej Państwa tematyki konsultacji. Jesteśmy otwarci na sugestie dodatkowych tematów konsultacji, tak, aby odpowiadały one konkretnym potrzebom nauczycieli Państwa szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego.

Wszystkie zainteresowane konsultacjami  Placówki, serdecznie prosimy o wypełnienie i odesłanie zamieszczonego niżej formularza do 25 sierpnia 2016 r. W ramach projektu możliwa jest realizacja łącznie 10 konsultacji wyjazdowych (metodycznych, psychologicznych, logopedycznych).

Senat_godlo_z podpisem2016

Projekt Szkoła.PL – wsparcie dla edukacji polonijnej jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web