Wiele małych zwycięstw

Wspólnie z 92 uczestnikami z 48 połączonych gmin w obwodzie chmielnickim, czerkaskim, czerniowieckim i zaporoskim, zainaugurowaliśmy tegoroczną edycję projektu „Decentralizacja w praktyce 2 – uczymy się od siebie nawzajem”.

Spotkania otwierające projekt odbyły się w Czerkasach w dn. 24-25 czerwca, w Chmielnickim i w Zaporożu w dn. 2-3 lipca, oraz w dn. 9-10 lipca 2019 roku w Czerniowcach. Łącznie wzięło w nich udział 92 uczestników, reprezentujących 48 połączonych hromad z obwodów objętych projektem.

Trenerzy Lubow Ropało i Pawło Puszczenko rozpoczynają spotkanie przedstawicieli gmin z obwodu zaporoskiego. Zaporoże, 2-3 lipca 2019. Fot. Natalia Kertyczak

Podczas spotkań wspólnie z uczestnikami omówiliśmy potrzeby i możliwości wsparcia w ramach projektu. Uczestnicy zeszłorocznego projektu opowiadali o zdobytej wiedzy i doświadczeniach, zachęcali do aktywnego udziału w wizytach studyjnych i radzili, w których obwodach i gminach na jakie tematy warto zwrócić uwagę. Przedstawili plany zmian, które przygotowali w zeszłym roku, co udało im się już zrealizować i jakie działania planują podjąć w najbliższym czasie.

– W wielu miastach nie ma tego, co jest w naszej gminie – z niemałą dumą zaznaczyła uczestniczka spotkania w Zaporożu.

Co się w gminach udało, co się nie udało? Uczestnicy spotkania w obwodzie zaporoskim omawiają sukcesy i wyzwania związane z reformą decentralizacji. Zaporoże, 2-3 lipca 2019. Fot. Natalia Kertyczak

Niezwykle angażującym komponentem spotkań była rozmowa o sukcesach i porażkach reformy decentralizacji. Uczestnicy w grupach omawiali, co się jak dotąd udało, a co się nie udało. Pomimo dużej ilości trudności, obszarów, które wciąż stanowią wyzwanie, uczestnicy wskazywali też wiele „małych zwycięstw” – rzeczy, o których już można powiedzieć, że dobrze funkcjonują w gminach.

Na każdym spotkaniu odbyły się też warsztaty dotyczące diagnozy lokalnej, podczas których uczestnicy omawiali, dlaczego warto zwracać się do mieszkańców przy badaniu ich potrzeb i problemów, a także zapoznawali się z praktycznymi narzędziami, które na to pozwalają. Znów cenne było doświadczenie zeszłorocznych uczestników projektu, którzy opowiedzieli, w jaki sposób sami badali potrzeby w swoich gminach.

Podczas każdego spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczestnikami regionalni eksperci. W różnych regionach przedstawili m.in. takie tematy jak dobre praktyki w obszarze kultury, inwestycji, współpracy międzymunicypalnej; możliwości samoorganizacji mieszkańców, rozwój kapitału społecznego; analiza zasobów gmin i przygotowywanie planów inwestycyjnych; możliwości rozwoju lokalnej turystyki i reorganizacji placówek oświatowych.

Dzięki spotkaniom, uczestnicy dowiedzieli się, jakie możliwości stwarza dla nich projekt w tym roku, mogli zainspirować się i zaplanować swoją w aktywność w tegorocznych działaniach. Przed nami -intensywne lato i jesień, podczas których uczestnicy będą mogli dalej budować swoją wiedzę i umiejętności w ramach szkoleń, wizyt studyjnych i krótkoterminowych profilowanych staży.

 

Projekt „Decentralizacja w praktyce 2 – uczymy się od siebie nawzajem” realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Towarzystwo Lwa.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web