WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ POMOCOWY – JESIEŃ 2022 

Do 3 listopada 2022 r. w konkursie złożono 311 wniosków. Komisja Grantowa po wnikliwej analizie każdego z nich, zarekomendowała do dofinansowania 40 projektów na łączną kwotę 1 551 104,53 zł.
Komisja zarekomendowała ponadto 3 wnioski w ramach listy rezerwowej, do dofinansowania w przypadku możliwości zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach konkursu lub ewentualnie w przypadku rezygnacji, któregoś z wnioskodawców z listy głównej.

ZOBACZ LISTĘ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Fundusz Pomocowy wspiera inicjatywy obywatelskie podejmowane przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

W najbliższych dniach będziemy kontaktować się z koordynatorami i koordynatorkami wyłonionych projektów w celu podpisania umowy.

Karty oceny merytorycznej wszystkich złożonych wniosków dostępne będą na platformie witkac.pl w ciągu dwóch tygodni. Zachęcamy do zapoznania się z uwagami ekspertów.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web