Na obrazku dwie kobiety i dwóch mężczyzn rozmawiają zgromadzeni wokół stołu, na którym stoją dwa laptopy. W lewym górnym rogu znajduje się logo Proramu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

ZŁÓŻ WNIOSEK I ZDOBĄDŹ GRANT W KONKURSIE INTERWENCYJNYM PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY!

Druga tura konkursu interwencyjnego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartowała 22 listopada 2022 r. i potrwa do 22 maja 2023 r. Nabór wniosków na charakter ciągły, a decyzje o dofinansowaniu podejmowane są co miesiąc, począwszy od lutego 2023.

W ramach konkursu finansowane będą projekty, które wpisują się w co najmniej jeden z trzech obszarów wsparcia w ramach Programu AOFR, a także w przyjęta w nim definicję interwencyjności, tj. są szybką odpowiedzią na konkretną, zidentyfikowaną sytuację kryzysową konkretnej grupy odbiorców/odbiorczyń i obejmują rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Składane wnioski mogą dotyczyć jednego typu grantów:

  • minimalna kwota grantu: 6000 EUR
  • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR
  • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy
  • wkład własny: nieobowiązkowy

 

W przypadku wniosków składanych w partnerstwie z podmiotem/podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii), istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną – maksymalnie 15% podstawowej kwoty wnioskowanego grantu (max. 2250 EUR).

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki non-profit;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

 

Wnioski można składać wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

 

Terminy składania wniosków i terminy podejmowania decyzji o przyznaniu grantu:

Składanie wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 => Publikacja wyników: do 17.02.2023
22.12.2022 – 20.01.2023 => do 17.03.2023
21.01.2023 – 21.02.2023 => do 18.04.2023
22.02.2023 – 21.03.2023 => do 19.05.2023
22.03.2023 – 21.04.2023 => do 16.06.2023
22.04.2023 – 22.05.2023 (do godz. 12.00) => do 14.07.2023

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web