Akademia dobrego zarządzania – szkolenia dla organizacji

Zapraszamy Was do podjęcia wyzwania! Do wypracowania standardów jakości zarządzania i działania Waszej organizacji. Podczas szkolenia wspólnie przygotujemy się do podejmowania działań w sposób bardziej usystematyzowany i świadomy.

Kiedy: 17-18 lutego 2024 r., w godzinach 11.30 (sobota) do 16.30 (niedziela)

Gdzie: Warszawa, hotel Ibis Stare Miasto, Muranowska 2, 00-209 Warszawa
 
Dla kogo: Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby prowadzące organizacje nowe i /lub niewielkim doświadczeniu działania w sektorze pozarządowych. Osoby posiadające bądź właśnie zdobywające doświadczenie w kierowaniu istotnymi procesami w organizacji (np. ogólne działanie organizacji, pisanie i realizacja projektów, zarządzanie zespołem). 

Celem szkolenia jest wzmocnienie osób decyzyjnych w organizacji w zakresie analizy wyzwań oraz otoczenia organizacji, wyznaczania celów, planowania i organizacji działań.

W trakcie szkolenia:

1. zapoznasz się z metodami diagnozy otoczenia organizacji oraz interesariuszy;
2. nauczysz się jak wyniki analizy przełożyć na cele dla organizacji;
3. nauczysz się wyznaczać strategie działania wobec ryzyka w organizacji;
4. podniesiesz wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy w zespole.

Zdobyta na szkoleniu wiedza jest przydatna zarówno w procesach planowania strategicznego, jak i w przygotowaniu wniosków projektowych. 

Metoda pracy: Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 5.02.2024 r. (do końca dnia)

 Ramowy program szkolenia

 Regulamin uczestnictwa

 Formularz zgłoszeniowy

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 7.02.2024 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane na szkolenie oraz osoby zakwalifikowane na listy rezerwowe, otrzymają email z informacją.

 


koordynatorka projektu:

Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji
sylwia.gajownik@fed.org.pl
tel. +48 535 854 424
@FundacjaEdukacjadlaDemokracji www.fed.org.pl

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nazwa zadania: Akademia dobrego zarządzania
Dofinansowanie: 194 000zł.

Całkowita wartość projektu: 194 000zł 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web