„Akademia dobrego zarządzania” – szkolenie dla organizacji

 
Zapraszamy Was do podjęcia wyzwania! Do wypracowania standardów jakości zarządzania i działania Waszej organizacji. Podczas szkolenia wspólnie przygotujemy się do podejmowania działań w sposób bardziej usystematyzowany i świadomy.

Kiedy: 8-9 listopada 2023 r., w godzinach 11.30 (środa) do 16.30 (czwartek)
Gdzie: Warszawa, hotel Ibis Stare Miasto, Muranowska 2, 00-209 Warszawa

Celem szkolenia jest wzmocnienie osób decyzyjnych w organizacji w zakresie analizy wyzwań oraz otoczenia organizacji, wyznaczania celów, planowania i organizacji działań.

W trakcie szkolenia:
1. zapoznasz się z metodami diagnozy otoczenia organizacji oraz interesariuszy;
2. nauczysz się jak wyniki analizy przełożyć na cele dla organizacji;
3. nauczysz się wyznaczać strategie działania wobec ryzyka w organizacji;
4. podniesiesz wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy w zespole.

Zdobyta na szkoleniu wiedza jest przydatna zarówno w procesach planowania strategicznego, a także jest przydatna w przygotowaniu wniosków projektowych.

Dla kogo: Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby prowadzące organizacje, osoby posiadające  bądź właśnie zdobywające doświadczenie w kierowaniu procesami w organizacji (np. ogólne działanie organizacji, pisanie i realizacja projektów, zarządzanie zespołem).

Metoda pracy: Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi.

 Ramowy program szkolenia

 Regulamin uczestnictwa

 Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 22.10.2023 r. (do końca dnia)

WAŻNE: Do szkolenia zapraszamy dwie osoby z jednej organizacji. Każda organizacja zgłaszając 2 osoby wypełnia jeden formularz zgłoszeniowy.

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Nazwa zadania: Akademia dobrego zarządzania
Dofinansowanie: 194 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 194 000 zł

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web