Bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – webinarium

Prezentacja z webinarium – Marta Puciłowska

Zapraszamy wnioskodawców przygotowujących projekty do otwartego konkursu w 2021 roku do uczestnictwa w webinarium tematycznym poświęconym trzeciemu obszarowi tematycznemu.

Spotkanie odbędzie się online 16 marca 2021 w godz. 11.00-12.30.

Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmujemy do 15 marca do godziny 12.00  poprzez FORMULARZ

15 marca do zgłoszonych osób roześlemy link do webinarium.

W trakcie spotkania ekspertka z Fundacji Szkoła z Klasą – Marta Puciłowska opowie:

  • jakie obszary zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ucierpiały z powodu pandemii;
  • co warto zbadać w swoim środowisku lokalnym, aby zdefiniować potrzeby dzieci i młodzieży;
  • jakie działania prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą, aby odpowiedzieć na pojawiające się problemy.

Ponadto:

  • Marta Puciłowska opowie o badaniu zdrowia psychicznego uczniów i uczennic przeprowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasą. Z raportem z badania można się zapoznać TUTAJ.
  • Omówimy działania proponowane w omawianym obszarze;
  • Przedstawimy główne zasady ubiegania się o środki w otwartym konkursie.

W trakcie spotkania omówimy trzeci obszar tematyczny konkursu, który brzmi:

Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci
i młodzieży:

  1. zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej, szczególnie służących identyfikowaniu potrzeb psychicznych oraz udzielaniu wsparcia w tym zakresie;
  2. działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w rozwiązywaniu bieżących trudności psychicznych podopiecznych;
  3. promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
  4. zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy psychologicznej m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web