Co-Engage czyli jak angażować obywateli

Polska i UE: wrzesień 2018 – sierpień 2021

W ramach projektu Co-Engage chcemy dokonać ewaluacji i wymiany dobrych praktyk związanych z angażowaniem obywateli w tworzenie rozwiązań dla społeczności lokalnych. Chcemy stworzyć kompendium praktycznych metod wykorzystywanych w różnych krajach Europy.

Cele projektu:

  • wsparcie angażowania obywateli w tworzenie innowacji społecznych;
  • promocja aktywnego uczestnictw a w życiu społecznym;
  • promowanie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród obywateli.

W ramach projektu zbierzemy i dokonamy ewaluacji 80 dobrych praktyk w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym, na podstawie wspólnie wypracowanego formularza ewaluacji. Dobre praktyki zostaną zaprezentowane na spotkaniach międzynarodowych, umieszczone na stronie internetowej oraz interaktywnej mapie. Najciekawsze praktyki umieścimy w publikacji elektronicznej, wraz z metodologicznym opisem wykorzystywanych narzędzi. Poznane i opisane w ten sposób metody pracy przetestujemy podczas trzech praktycznych laboratoriów.

Główne działania projektu:

  • spotkania międzynarodowe,
  • ewaluacja dobrych praktyk,
  • praktyczne laboratoria,
  • przygotowanie publikacji oraz interaktywnej mapy.

Liderem projektu jest niemiecka organizacja Comparative Research Network (Niemcy). Partnerzy projektu: People’s Voice Media (Wielka Brytania), Future Fashion Forward e.V. (Niemcy), Fundacja Edukacja dla Demokracji (Polska), FAJDP – Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (Portugalia), School Raising (Włochy), VDU AJMD „Modusas” (Litwa) oraz Ipso-Facto (Francja). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Koordynator projektu: Tadeusz Rudzki

 

Zapraszamy do lektury publikacji, które powstały w ramach projektu:

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web