Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem

Ukraina, maj – grudzień 2018

W ramach projektu pomagamy we wprowadzeniu reformy decentralizacji w Ukrainie poprzez wsparcie nowo utworzonych hromad w poszukiwaniu dobrych rozwiązań, pozwalających na rzeczywisty rozwój społeczności. Działania kierujemy do obwodów: chmielnickiego, czerniowieckiego, zaporoskiego i czerkaskiego. Liderzy nowo utworzonych hromad z tych obwodów wymienią się doświadczeniami w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i medycznymi, a także w zakresie gospodarki komunalnej oraz konstruowania budżetu i zarządzania nim. Dzięki spotkaniom z polskimi i ukraińskimi ekspertami i praktykami zajmującymi samorządem lokalnym, uczestnicy będą w stanie lepiej sprostać nowym obowiązkom i wyzwaniom. Projekt stwarza możliwość kameralnej i praktycznej wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, odpowiadającymi za wdrożenie reformy na poziomie lokalnym.

Główne działania to:
• spotkania obwodowe dla przedstawicieli połączonych hromad;
• wizyty studyjne przedstawicieli połączonych hromad do innych obwodów w Ukrainie;
• opracowywanie planów zmian przez liderów nowo utworzonych hromad;
• wizyta studyjna do Polski;
• forum podsumowujące dla przedstawicieli połączonych hromad.

Projekt realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Towarzystwo Lwa.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Koordynatorka: Natalia Kertyczak

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web