Dobre praktyki po ukraińsku

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową publikacją w języku ukraińskim „Współpraca na rzecz lokalnej zmiany: dobre praktyki z Polski i z Ukrainy” («Співпраця заради локальних змін: успішні практики з Польщі і України»), przygotowaną w ramach projektu „Silne wspólnoty lokalne – kluczem do sukcesu reformy samorządowej”. Publikacja zawiera opisy udanych inicjatyw z Polski i z Ukrainy, które pokazują w jaki sposób, krok za krokiem, stają się możliwe zmiany w społecznościach lokalnych.

Wprowadzenie zmian w środowisku lokalnym – na swojej ulicy, w swojej wsi, miejscowości, mieście – jest bardzo trudne bez współpracy i bez zbadania potrzeb i opinii mieszkańców. Staraliśmy się to podkreślać w ramach realizacji naszego projektu „Silne wspólnoty lokalne – kluczem do sukcesu reformy samorządowej”. Za cel stawialiśmy sobie zachęcenie do współpracy przedstawicieli różnych sektorów, a także rozwinięcie ich umiejętności uwzględniania opinii mieszkańców w procesie planowania zmian. W ramach projektu wymienialiśmy się też doświadczeniem lokalnych działań pomiędzy społecznościami w Polsce i w Ukrainie. Ważnym rezultatem projektu była realizacja lokalnych inicjatyw w 18 społecznościach różnych obwodów Ukrainy. Opisy niektórych z nich zostały zamieszczone w publikacji. Wspomniane przykłady są aktualne zwłaszcza w kontekście reformy decentralizacji w Ukrainie, skłaniającej do refleksji na temat tego w jaki sposób można brać odpowiedzialność za zmiany w społecznościach lokalnych.

Opisane w publikacji inicjatywy są dość różnorodne – można tu znaleźć przykłady współpracy międzysektorowej, udanej aktywizacji społeczności lokalnej, wprowadzenia widocznych zmian w przestrzeni publicznej różnych miejscowości: przebudowy ulic, organizacji transportu publicznego, ekologicznej utylizacji śmieci. Znajdują się tu też ciekawe przykłady konsultacji z mieszkańcami oraz wprowadzania budżetu partycypacyjnego. Są też opisy inicjatyw pozwalających mieszkańcom lepiej rozumieć podejmowane na poziomie lokalnym decyzje – dzięki analizie lokalnych budżetów, również z punktu widzenia równości płci. Ważne było dla nas też pokazanie przykładów inicjatyw, które sprzyjają aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Inny ważny temat to wyzwania, przed którymi stoją teraz nasze społeczeństwa – kwestia integracji cudzoziemców (w Polsce) oraz osób wewnętrznie przesiedlonych (w Ukrainie) w nowych dla siebie społecznościach.

2017_Hromadske_logoO reformie decentralizacji, o projekcie oraz o publikacji opowiadają w audycji Hromadskiego Radia Andrij Neczyporuk (asystent projektu), Natalia Czermoszencewa (trenerka w projekcie) oraz Iryna Swiatczenko (uczestniczka projektu). Audycja w języku ukraińskim.

Publikację można pobrać w pliku PDF.

Publikacja „Współpraca na rzecz lokalnej zmiany: dobre praktyki z Polski i z Ukrainy” jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. Utwór powstał w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz ze środków Rządu Kanady. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów oraz Fundacji Edukacji dla Demokracji i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady.

logo sponsora - pkwd

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web