Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej

Ukraina, 2015-2016

W ramach projektu przekazujemy wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy lokalnej, mechanizmów partycypacji i rozwoju lokalnego ukraińskim samorządowcom i aktywistom społecznym, zapraszając ich także do dialogu na rzecz reform i podejmowania wspólnej odpowiedzialności za ich powodzenie na poziomie lokalnym. Działamy w rejonach 9 obwodów: chersońskim, czerkaskim, czernihowskim, czerniowieckim, lwowskim, mikołajowskim, odeskim, sumskim i winnickim.

SilneWspolnotyLokalne-3-770x440

Główne działania to:

  • przygotowanie zespołu ukraińskich trenerów i materiałów szkoleniowych w zakresie reformy samorządowej, mechanizmów partycypacji publicznej, prowadzenia diagnozy lokalnej, dobrych praktyk partycypacji i rozwoju samorządu lokalnego w Ukrainie, lokalnych zmian;
  • cykle szkoleniowe dla przedstawicieli władz samorządowych i NGO;
  • diagnozy lokalne przeprowadzone metodami partycypacyjnymi;
  • wizyty studyjne do Polski; okrągłe stoły i debaty;
  • a także realizacja przez partnerstwa międzysektorowe lokalnych inicjatyw.

 

Projekt realizujemy z ukraińskimi i polskimi partnerami: Stowarzyszenie Nasze Podole, Towarzystwo Lwa, Sieć Obywatelskie Inicjatywy Ukrainy, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Starostwo Powiatowe w Leżajsku

logo sponsora pkwd

Projekt jest współfinansowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, który jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).

Koordynatorka:

Martyna Bogaczyk

martyna.bogaczyk@fed.org.pl

+48 601 458 653

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web