Fostering Local Reforms In Ukraine’s Regions

Ukraina, luty 2017 – styczeń 2018

W ramach projektu wspieramy współpracę ukraińskich aktywistów lokalnych i przedstawicieli samorządów lokalnych na rzecz swoich społeczności. Budujemy ich wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy międzysektorowej, diagnozy lokalnej, partycypacji oraz rozwoju lokalnego, wspieramy ich także w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz zmian. Działania kierujemy do społeczności lokalnych obwodów: chmielnickiego, żytomierskiego, zaporoskiego, donieckiego i łuhańskiego.

Główne działania to:

  • cykle szkoleniowe dla przedstawicieli władz samorządowych i NGO;
  • diagnozy lokalne przeprowadzone metodami partycypacyjnymi;
  • wizyty studyjne dla uczestników z obwodów donieckiego i łuhańskiego do innych obwodów Ukrainy;
  • konkurs małych grantów;
  • wsparcie eksperckie i konsultacyjne dla uczestników projektu.

 

Projekt realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Toczka Dostupu.

Projekt wspiera National Endowment for Democracy.

Koordynatorka:

Natalia Kertyczak

natalia.kertyczak@fed.org.pl

+48 721 660 313

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web