Fundusz Pomocowy 2022-23

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem Programu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych. W ramach Programu Realizatorzy projektów będą mieli możliwość nawiązania kontaktów z innymi organizacjami oraz wymiany doświadczeń w zakresie inicjatyw minimalizujących skutki pandemii.

Do tej pory w ramach Funduszu Pomocowego dofinansowano  158 projektów ponad 150 organizacji na łączną kwotę 5.160.000 złotych. Dofinansowanie otrzymało 15 organizacji pełniących rolę Realizatorów Programu PAFW, 36 regionalnych partnerów PAFW (Ośrodki Działaj Lokalnie i organizacje zaangażowane w program „Study Tours to Poland”) oraz ponad 80 organizacji z całej Polski, które złożyły aplikacje w otwartych konkursach  w 2020 oraz 2021 roku.

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web