INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU FP WIOSNA 2022

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ POMOCOWY – WIOSNA 2022 

W konkursie złożono 411 wniosków. Jeden wniosek został wycofany jeszcze w trakcie trwania naboru przez wnioskodawcę. Komisja zapoznała się z dokumentacją 410 wniosków zgłoszonych w terminie do 18 marca 2022 r. do konkursu grantowego programu Fundusz Pomocowy (wszystkie wnioski pozytywnie przeszły pierwszy etap oceny formalnej).

Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania 41 projektów na łączną kwotę 1 578 180,00 zł:

Koordynatorka grantów będzie kontaktowała się z koordynatorami dofinansowanych projektów w celu wprowadzenia ewentualnych zmian sugerowanych przez Komisję grantową lub wyjaśnienia powstałych wątpliwości a następnie podpisania umów grantowych.

Serdecznie gratulujemy!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web