Tagged as: fundusz pomocowy

Fundusz Pomocowy 2022-23: pytania i odpowiedzi

Działania 1. Jakie działania mogę zrealizować ze środków dotacji? Działaniami sfinansowanymi z dotacji mogą być wszystkie działania edukacyjne takie jak szkolenia, warsztaty, spotkania, takie które prowadzą do zbliżenia się do celu konkursu czyli łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży

Read More

Fundusz Pomocowy 2022-23: spotkania i wydarzenia

W ramach programu Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 organizujemy spotkania i wydarzenia, których celem jest prezentacja najważniejszych informacji i przybliżenie istoty programu. Najbliższe planowane wydarzenia: obecnie nie planujemy wydarzeń w najbliższym czasie   Wcześniej odbyły się: 17 lutego 2022 – spotkanie informacyjne o otwartym konkursie grantowym

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web