Inspirujące przykłady z Warmii i Mazur

Jednym z lepszych sposobów na poznanie działalności polskiego samorządu jest możliwość zobaczenia jego działań w praktyce. Dlatego w ramach projektu „Fostering Local Reforms In Ukraine’s Regions 2018” zaprosiliśmy na wizytę studyjną do Polski grupę 11 ukraińskich samorządowców i członków lokalnych organizacji. Między 30 września a 6 października odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami samorządów wszystkich szczebli w województwie warmińsko-mazurskim. Na naszej trasie znalazły się zarówno urząd marszałkowski (Olsztyn), starostwo powiatowe (Ełk), urząd gminy (Łukta), jak i spotkanie z sołtyską (Bukwałd) czy też spacer po rewitalizowanych olsztyńskich podwórkach. Nie zabrakło wizyt w bibliotekach, spotkań ze specjalistami od tematów samorządowych, a także spacerów po wiosce tematycznej. Wizyta była okazją nie tylko do poznania polskiego dorobku w zakresie samorządności, ale również do wymiany swoich doświadczeń przez ukraińskich uczestników projektu.

Bardzo dziękujemy fundacji Borussia za pomoc w przygotowaniu i realizacji wizyty, a także wszystkim ekspertom, którzy poświęcili swój czas na spotkanie z naszą grupą.

Projekt realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Toczka Dostupu.

Projekt wspiera National Endowment for Democracy.

 

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web