Konferencja otwarcia Funduszu Pomocowego 2022-23

Zapraszamy obejrzenia konferencji otwierającej nową edycję programu  „Fundusz Pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich”. Program prowadzony jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy założenia kolejne edycji Funduszu Pomocowego, która realizowana będzie w latach 2022-2023. Głównym celem programu pozostaje wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe służących minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 w obszarze edukacji oraz rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z małych miejscowości oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Przedstawiliśmy również założenia planowanych działań, opowiedzieliśmy o priorytetowych obszarach tematycznych, na których skupi się Program, a także omówiliśmy rodzaje wsparcia, które chcemy zaoferować organizacjom pozarządowym – zarówno konkursy grantowe jak i inne formy wsparcia sektora, mające na celu podnoszenie kompetencji czy wymianę dobrych praktyk.

W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy także wnioski z ewaluacji Funduszu Pomocowego 2020-2021, którego program jest kontynuacją. Obejrzenie konferencji jest okazją do poznania wybranych działań Realizatorów projektów z poprzedniej edycji Programu, które mogą służyć za przykład i inspirację.

 

Ramowy program konferencji

14.00 – 14.10 Wprowadzenie do programu – Marianna Hajdukiewicz (Dyrektor Programowa PAFW)
14.10 – 14.20 Wprowadzenie do programu – Martyna Bogaczyk (Prezeska FED)
14.20 – 14.30 Ewaluacja Funduszu Pomocowego wyniki i wskazówki dla wnioskodawców odnośnie projektów – Magdalena Tędziagolska (Research Eye)
14.30 – 14.45 Informacja o programie, prezentacja planowanych działań – Agnieszka Świeczka (Kierowniczka Programu)
14.45 – 15.15 Rozmowa z realizatorami  – przykłady realizowanych projektów – Małgorzata Bakalarz-Duverger, Tadeusz Rudzki (Koordynatorzy ścieżek grantowych)
15.15 – 15.30 Prezentacja wytycznych nt. pierwszego otwartego konkursu grantowego – Katarzyna Krzemińska (Koordynatorka ścieżki grantowej)

 

Wśród gości rozmawiających o zrealizowanych projektach znajdą się:

  • Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie, projekt „Otwarta Pracownia Młodzieżowa w Świdnicy”, dzięki któremu zrealizowano różnorodne zajęcia i warsztaty dla dzieci w wieku 10-14 lat, młodzieży w wieku 15-19 lat oraz rodziców.
  • Agnieszka Walancik, Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, projekt pod nazwą „Outdoor na start!”. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty metodą „outdoor education” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku oraz uczniów szkoły podstawowej w Żabowie.
  • Iwona Olkowicz, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, projekt „Aktywna młodzież w Szkolnych Klubach Wolontariatu – przez wolontariat do kompetencji społecznych”, dzięki któremu młodzież z wiejskich szkół przeprowadziła lokalne akcje społeczne.
  • Karolina Pawlak, Fundacja Civis Polonus, projekt „Młodzi liderzy dla społeczności w czasach kryzysu”. W ramach projektu młodzieżowi liderzy zrealizowali 6 projektów niwelujacych skutki pandemii w swoich lokalnych społecznościach.

 

Materiały pokonferencyjne

 

Prezentacja o nowej edycji Funduszu Pomocowego

Prezentacja o konkursie otwartym „Wiosna 2022”

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web