Konferencja podsumowująca Fundusz Pomocowy

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą program Fundusz Pomocowy, który od 2020 roku wspierał organizacje pozarządowe w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 wśród dzieci i młodzieży.

Nasze wydarzenie ma na celu podziękowanie organizacjom pozarządowym za ich wyjątkowy wkład i zaangażowanie w realizację programu Fundusz Pomocowy, omówienie osiągnięć Programu, prezentację dobrych praktyk wypracowanych w ramach programu a także zapowiedź przyszłych działań na rzecz dzieci i młodzieży.

To co wyróżnia nasz program to przede wszystkim elastyczne podejście do potrzeb organizacji wspierających dzieci i młodzież i wsłuchiwanie się w ich zmieniające się potrzeby. To z organizacji wywodzili się nasi eksperci i doradcy, to organizacje diagnozowały swoich młodych odbiorców i ich środowiska w pandemii, realizowały działania wspierające, to one w końcu wyciągały wnioski ze swoich działań i dzieliły się nimi z całą społecznością w  Programie. Zobaczcie co z tych doświadczeń pozostanie z nami na dłużej.

 

Kiedy i gdzie?

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2023 roku w Warszawie w hotelu Ibis Stare Miasto, Ul. Muranowska 2, w godzinach 10.00 – 18.00.

 

Dla kogo?

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, nauczycieli, a także inne osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą, dla których temat wspierania ich rozwoju i zdrowia psychicznego jest bardzo ważny.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada 2023 poprzez formularz online. Konferencja jest bezpłatna.

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Program konferencji

9:00-10.00

Rejestracja uczestników

10:00-10:15

Powitanie, wprowadzenie – Marianna Hajdukiewicz, PAFW;  Agnieszka Świeczka, FED

10:15-11:15

Zasięg oddziaływania i rezultaty programu Fundusz Pomocowy – prezentacja wyników ewaluacji zewnętrznej.

Premiera publikacji dobrych praktyk wspierających edukację i rozwój społeczny dzieci i młodzieży opracowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu Funduszu Pomocowego.

11:15-11:30

Prezentacja programu Równać Szanse – możliwości wsparcia ciekawych inicjatywy społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości.

11:30-12:00

Zapowiedź nowego programu na rzecz budowania odporności dzieci i młodzieży realizowanego we współpracy między Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności, Fundacją Edukacja dla Demokracji i Fundacji Szkoła z Klasą.

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

Warsztaty rozwojowe. Sesja ta z pokazuje z czego czerpiemy i dokąd zmierzamy myśląc o wspieraniu odporności dzieci i młodzieży

Uwaga! Sesje równoległe do wyboru jeden warsztat:

1.Dialog i przeciwdziałanie konfliktom, prowadzenie Tadeusz Rudzki, trener FED,

2.Dorastanie w dobrostanie – jak dbać o rozwijanie odporności w szkole, prowadzenie Michał Szeląg, trener Fundacji Szkoła z Klasą

3.(Samo)Regulacja dla Każdego, prowadzenie Magdalena Skorupka, Stowarzyszenie Ta Szansa,

14:00 – 15:00

Obiad

15:00 – 16:30

Prezentacje dobrych praktyk. W ramach Funduszu Pomocowego przez dwa lata pracowaliśmy z grupą 8 organizacji pozarządowych nad opracowaniem dobrych praktyk, które pomagają nadrobić straty edukacyjne, wspierają rozwój społeczny dzieci i młodzieży i pomagają rozwijać kompetencje, które przydają się w momentach kryzysowych, trudnych lub nieoczekiwanych i pomagają przejść przez nie bez szwanku dla zdrowia psychicznego. Sesja ta pozwala na zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami i sposobami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Dalszy harmonogram podzielony jest na trzy części. Uczestniczka/uczestnik wybierają jedno spotkanie w każdej części.

15:00-15:30 CZĘŚĆ 1. Do wyboru jedno z poniższych:

1.Tajne komplet czyli edukacja  outdoorowa i tutoring rówieśniczy Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej; Praktyką opiekowała się Mirella Panek Owsiańska.

2.Trening umiejętności społecznych w praktyce szkolnej Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Warszawa; Praktyką opiekowała się  Anna Czyżewska.

3.Jak wdrażać Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu Stowarzyszenie Wiatraki Mazur, Ełk; Praktyką opiekowała się Marta Henzler.

15:30-16:00 CZĘŚĆ 2. Do wyboru jedno z poniższych:

1.Spokojnie to tylko ćwiczenia – poprawą samopoczucia dzieci, ich kondycji psycho-fizycznej oraz redukcję stresu Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej; Praktyką opiekowała się Laura Piotrowska.

2.Antidotum na kryzys – telefon zaufania jako innowacyjne narzędzie dla organizacji; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu; Praktyką opiekował się Michał Romanowski.

16:00-16:30 CZĘŚĆ 3. Do wyboru jedno z poniższych:

1.Podwórkowa szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci; Stowarzyszenie WAGA, Gdańsk; Praktyką opiekował się Michał Romanowski.

2.Ku dorosłości – szkolenie specjalistów do pracy z młodzieżą Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, Gdańsk; Praktyką opiekowała się Laura Piotrowska.

16:30-17:00

Przerwa kawowa

17:00 – 18:00

Rozmowy w kręgach. Na koniec spotkania proponujemy kilka tematów do rozmów w kameralnych grupach. Zaproponujemy Wam rozmowy na tematy:

 • Co to jest odporność psychiczna i jak można wspierać młodzież w jej budowaniu?
 • Czy wynik wyborów będzie miał wpływ na jakość edukacji w najbliższym czasie?
 • Jak wykorzystać szanse? Dużo mówimy o wyzwaniach i zagrożeniach, jednak pandemia ujawniła również szanse rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Czym one są i jak je wykorzystać? Zwielokrotnić? A może zignorować?
 • Polaryzacja w edukacji – temat, któremu warto się przyglądać i badać. Co oznacza dla praktyk edukacyjnych?

 

 

 

Zasady uczestnictwa

 1. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli pr7zedtsawiciele Realizatorów projektów w ramach programu Fundusz Pomocowy.
 2. Spotkanie jest jednodniowe jednak w razie konieczności zapewnienia noclegu osobom z bardziej oddalonych miejscowości od Warszawy pokrywamy jego koszty na zasadach opisanych poniżej.
 3. Zapewnienie noclegu polega na refundacji kosztów noclegu uczestnika w wybranym przez siebie miejscu. Koszty refundowane są do wysokości 200 zł za osobę. Warunkiem otrzymania refundacji kosztów jest przedstawienie faktury za nocleg wystawionej na dane: Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11 00-150 Warszawa NIP: 525-10-17-259
 4. Wyżywienie zapewniamy zgodnie z ramowym programem.
 5. Uczestnicy spoza Warszawy otrzymają zwrot kosztów dojazdów – zwrot kosztów biletów w obie strony lub pokrycie kosztów dojazdów samochodem na podstawie tzw. “kilometrówki” w wymiarze 0,60 PLN za km. Rozliczenie następuje po wydarzeniu, w formie elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza oraz załączonych biletów. Jeśli uczestnik nie przedstawi poprawnie wypełnionego dokumentu rozliczenia w terminie do 22 grudnia 2023 koszty podróży nie zostaną zwrócone.
 6. Zwrot kosztów podróży przysługuje uczestnikom, którzy będą obecni na całości spotkania zgodnie z ramowym programem.
 7. W przypadku dużej liczby chętnych na spotkanie o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. W przypadku zgłoszenia na Konferencję więcej niż 2 osoby z jednej organizacji zgłoszenia kolejnych osób będą akceptowane w przypadku wolnych miejsc. Uczestnikami nie muszą być osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w projekty, ale są stałymi współpracownikami organizacji.
 9. Dla każdego uczestnika/uczestniczki należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 10. Uczestnik/uczestniczka, który/która  nie pojawi się na spotkaniu bez odwołania udziału i podania przyczyny nieobecności utraci możliwość uczestniczenia w innych wydarzeniach w ramach Funduszu Pomocowego.
 11. Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają email z  potwierdzeniem udziału.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web