Konkurs na projekty długofalowe

W ramach tej ścieżki przewidziano granty w wysokości do 50 tysięcy zł na działania służące m.in. wspieraniu edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, przystosowania uchodźców wojennych z Ukrainy do polskich warunków rynku pracy oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji a także działania partnerskie na rzecz odbiorców w Ukrainie.

do pobrania:
logotypy Programu Wspieramy Ukrainę 2022
Wytyczne dot. informowania o programie Wspieramy Ukrainę

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web