Koordynatorka/koordynator w programie grantowym

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) poszukuje osoby na stanowisko koordynatorki/koordynatora w programie grantowym.

Miejsce pracy: Warszawa, biuro Fundacji Edukacja dla Demokracji, praca częściowo zdalna.

Czas pracy: pełen etat, zadaniowy czas pracy średnio 40 godz. w tyg.

Fundacja prowadzi obecnie szereg programów grantowych: RITA – Przemiany w regionie, Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich, Wspieramy Ukrainę. Jesteśmy także członkiem konsorcjum, realizującego Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Realizujemy też własne działania, w szczególności w obszarze edukacji obywatelskiej oraz wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Poszukujemy osoby, która od października/listopada 2022 roku dołączy do zespołu Fundacji zajmującego się grantami dla organizacji pozarządowych i poprowadzi procedurę grantową jednego z konkursów grantowych oraz wesprze merytorycznie i organizacyjnie działania w ramach programów grantowych Fundacji.

Do zadań koordynatorki/koordynatora konkursu grantowego należeć będzie:

 • współtworzenie wizji konkursu oraz wdrożenie jej poprzez opracowanie dokumentów formalnych (regulaminu konkursu, wzoru wniosku, wytycznych dla wnioskodawców) oraz dbanie o prawidłowy przebieg procedur,
 • koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych konkursów grantowych, w tym współpraca z firmą PR-ową, tworzenie treści do mediów społecznościowych, prowadzenie spotkań informacyjnych,
 • przeprowadzenie procedury oceny wniosków (współpraca z komisją grantową, organizacja posiedzenia komisji),
 • bieżące kontakty z grantobiorcami, wspieranie i informowanie, monitoring projektów, weryfikacja sprawozdań z realizacji projektów.
 • bieżąca obsługa i aktualizacja platformy do zarządzania grantami,
 • współpraca z zespołem programów grantowych przy organizacji działań w ramach programów grantowych (spotkań, warsztatów, konferencji).

 

Do współpracy zaprosimy osobę, która:

 • jest samodzielna i dobrze zorganizowana,
 • ma doświadczenie w pracy z projektami społecznymi lub edukacyjnymi (sama pisała, realizowała i sprawozdawała projekty),
 • zna cykl projektowy, umie sformułować cele i rezultaty projektu oraz określić prowadzące do nich działania, rozumie praktyczny wymiar logiki projektowej,
 • rozumie zapisy regulaminów i wytycznych i umie je stosować w praktyce, a także formułować instrukcje i rekomendacje.
 • biegle posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • biegle posługuje się komputerem, bardzo dobrze zna pakiet MS Office oraz pracę w środowisku Google, sprawnie opanowuje pracę z nowymi narzędziami internetowymi,
 • lubi kontakt z ludźmi, sprawnie i skutecznie komunikuje informacje,
 • zna specyfikę polskiego trzeciego sektora oraz przepisy dotyczące organizacji społecznych.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w tworzeniu procedur i obsłudze programów grantowych adresowanych do organizacji pozarządowych,
 • znajomość języków obcych, w szczególności rosyjskiego, ukraińskiego bądź białoruskiego,
 • doświadczenie w przygotowaniu i publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych.

 

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę poprzedzona miesięcznym okresem próbnym),
 • doświadczenie pracy we wspierającym zespole o wysokiej kulturze współpracy,
 • wsparcie we wdrażaniu się do nowych obowiązków, bieżące wsparcie zespołu,
 • możliwość współtworzenia działań naszej organizacji pracę w przestronnym biurze w centrum Warszawy z możliwością pracy częściowo zdalnej,
 • wynagrodzenie na poziomie 5000 – 6000 zł brutto w zależności od doświadczenia i zakresu obowiązków.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i listu motywacyjnego na adres biuro@fed.org.pl, w mailu o tytule „CV koordynator/ka grantów” w terminie do 15 września 2022 r.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 19-30 września 2022 roku w biurze FED. Rozpoczęcie pracy przewidujemy od października/listopada 2022 r., w zależności od ustaleń.

W razie pytań dot. ogłoszenia zapraszamy do kontaktu na wyżej podany adres mailowy.

Klauzula informacyjna

Dane osób, zawarte w przesłanych do FED CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).

Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do jej zakończenia tj. najpóźniej do końca listopada 2022 r. Nie przechowujemy CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Osobom, które prześlą do nas CV przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych (jednoznaczne z wycofaniem swojego CV z procesu rekrutacji), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (w tym poza obszar EOG). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych i przesłanie CV ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w rekrutacji.

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web