Fundusz Pomocowy

Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19. Program dofinansowuje działania na rzecz wyrównywania strat edukacyjnych, edukacji społecznej oraz profilaktyki zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego wśród dzieci i młodzieży.

W ramach otwartych konkursów grantowych dofinansowano realizację prawie 200 projektów. W sumie budżet programu wynosił ponad 5 mln złotych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem Funduszu Pomocowego jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

[/vc_row]

Mapa projektów wspieranych ze środków Funduszu Pomocowego w latach 2020-2021

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.
[/vc_column][/vc_row]

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web