Młodzież promuje zmianę – kompetencje dla aktywności obywatelskiej

Polska, marzec 2022 – luty 2023

Celem projektu jest wzmocnienie 5 lokalnych organizacji społecznych, pracujących z młodzieżą w różnych regionach Polski. Edukatorzy z organizacji uczestniczących w projekcie nauczą się jak rozwijać kompetencje młodych ludzi, z którymi pracują, w szczególności umiejętności istotne dla zaangażowania obywatelskiego, takie jak dobra współpraca, skuteczne działanie i włączające podejście do przywództwa. Umiejętności te będą przydatne w realizacji własnych inicjatyw obywatelskich (w szczególności dotyczących takich tematów jak ochrona środowiska/przeciwdziałanie zmianom klimatu, prawa człowieka, włączanie grup marginalizowanych). W ramach projektu zorganizujemy dla młodzieży spotkania z inspirującymi osobami, a także dofinansujemy realizację młodzieżowych inicjatyw.

Planowane działania to:

  • Cykl szkoleniowy dla edukatorów z lokalnych organizacji,
  • Seria spotkań dla młodzieży z udziałem inspirujących gości,
  • Dofinansowanie i realizacja inicjatyw przez grupy młodzieży działające przy organizacjach, uczestniczących w projekcie,
  • Szkolenie na temat komunikacji dla realizatorów inicjatyw.

 

Koordynatorka: Natalia Kertyczak

Projekt jest realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web