Nowe projekty w całej Polsce

Co słychać na polu edukacji globalnej? W dofinansowanych przez FED projektach całkiem sporo, a dopiero się rozkręcają!

W tegorocznej edycji konkursu „Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych” udało nam się dofinansować 21 projektów złożonych przez 17 organizacji. Zaplanowane w ramach tych projektów działania realizowane będą na terenie całego kraju, od Bałtyku po Tatry – dosłownie!  Pierwsze projekty wystartowały z początkiem lipca, wszystkie potrwają nie dłużej niż do końca listopada, z tradycyjnym momentem kulminacyjnym w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. W nadchodzących miesiącach czeka nas np. letnie SPA, czyli Summer PAH Academy ;), powstanie cykl kilkunastu filmików nt. uchodźstwa i migracji, kolejna edycja gry miejskiej Fair Train w Katowicach, spotkania i dyskusje nt. handlu dziećmi w Nepalu przy okazji wrześniowego festiwalu w Zakopanem i  wiele innych. W tym roku tematycznie najwięcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz o uchodźcach.

Większość głównych działań w projektach przypada na jesień, ale jeden z projektów mamy już za sobą – Fundacja Solidarity FilmDoc przeprowadziła cykl 4 warsztatów (w Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie i Kwidzynie) dotyczących zagadnienia wolontariatu zagranicznego. Warsztaty współprowadziła Anja Pffaffenzeller z Brazylii, niewidoma inicjatorka ‘Bats in Action’, ośrodka, w którym niewidome dzieci uczą się jak odnaleźć się w społeczeństwie. Podczas spotkań uczestnicy – głównie studenci i wolontariusze organizacji pozarządowych – mieli okazję poznać możliwości udziału w wolontariacie w krajach globalnego Południa, dowiedzieć się więcej nt. realiów pracy zarówno dla samych wolontariuszy, organizacji goszczących jak i lokalnych społeczności.

Kolejne projekty w toku, a wiele ciekawych wydarzeń, szkoleń, spotkań czy publikacji przed nami!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web