O programie Fundusz Pomocowy

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich to program wspierający organizacje pozarządowe w przeciwdziałaniu skutkom pandemii w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości oraz środowisk zagrożonych różnymi wykluczeniami.  Program ma również  na celu budowanie odporności organizacji na trudne sytuacje, które mogą wystąpić w przyszłości, oraz rozwój organizacji działających w obszarach zgodnych z celami Programu.

Fundusz Pomocowy został utworzony wiosną 2020 r. w odpowiedzi na nagłą kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19. Początkowo miał charakter interwencyjny.  Wspierał bieżące działania organizacji pozarządowych zaangażowanych w, które dotkliwie odczuły skutki pandemii Wiele organizacji pozarządowych stanęło w obliczu wyzwań, które groziły ograniczeniem skali i zakresu swoich działań, a często całkowitym ich zawieszeniem. Wsparcie Funduszu Pomocowego umożliwiało im przetrwanie i prowadzenie bieżącej działalności 

Obecnie cele Programu skupiają się na niwelowaniu długofalowych skutków pandemii. Dofinansowujemy działania w obszarach takich jak  wyrównywanie strat edukacyjnych, edukacja społeczna oraz profilaktyka zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego, przeciwdziałanie izolacji społecznej. Działania realizowane są w środowiskach lokalnych, a także w grupach z różnych powodów zagrożonych wykluczeniem.

 

Każdy konkurs grantowy daje możliwość wykorzystania części środków na wsparcie instytucjonalne organizacji realizujących projekt, co pozwala na wzmocnienie organizacji i budowanie ich odporności na przyszłość np. poprzez szkolenia rozwojowe dla zespołu organizacji lub zakup niezbędnego wyposażenia.

Wiemy też jak ważna jest współpraca i wzajemne uczenie, dlatego też Fundusz Pomocowy tworzy wspierające otoczenie dla relizatorów dofinansowanych działan poprzez organizację wydarzeń sieciujących. Są to zarówno wydarzenia stacjonarne jak i online.

Aktualnie trwa realizacja dofinansowanych projektów a także działania sieciujące dla organizacji oraz upowszechnianie wypracowanych przez nie dobrych praktyk.

W ramach otwartych konkursów grantowych dofinansowano realizację 240 projektów W sumie budżet obu edycji Programu wynosił ponad 5 mln złotych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem Funduszu Pomocowego jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web