Podnoszenie jakości oświaty – webinarium dla wnioskodawców Funduszu Pomocowego

Materiał z webinarium

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w webinarium tematycznym o obszarze konkursu „Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej” 

Spotkanie odbędzie się 31 marca w godz. 14.00-15.30.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do 30 marca do godziny 12.00.

Do osób, które się zgłosiły wyślemy link do webinarium.

W trakcie spotkania ekspert i ekspertka z Centrum Edukacji Obywatelskiej – Michał Tragarz, szef Działu Aktywności Społecznej i Obywatelskiej i Sylwia Żmijewska-Kwiręg – szefowa działu i programu  „Szkoła ucząca się” podzielą się swoimi doświadczeniami wspierania uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów i dyrektorek i całych rad pedagogicznych w zakresie podnoszenia jakości edukacji zdalnej i hybrydowej oraz przygotowania do powrotu do nauki stacjonarnej.
Podczas webinarium opowiemy o tym:
  • jakie działania interwencyjne podejmowaliśmy i podejmujemy jako CEO: jak diagnozujemy potrzeby szkół, z kim współpracujemy przy ich organizacji, czego to od nas wymagało i nadal wymaga jako od organizacji i jak to nas doprowadziło do systematycznego, wsparcia wzmacniającego odporność szkół na kryzysowe doświadczenia
  • jak dostosowaliśmy nasze stałe działania do specyfiki edukacji zdalnej i co z tego zostanie z nami także po powrocie do nauki stacjonarnej: co wymusił na nas lockdown i czego nas nauczył; co się zmieniło w naszym myśleniu i podejściu do systematycznego wspierania szkół  w obszarach, którymi na co dzień się zajmujemy; czego dowiedzieliśmy się nowego o szkole i członkach szkolnej społeczności; jakie zasoby rozwinęliśmy
  • jakie wsparcie specyficzne (ukierunkowane tematycznie) podejmujemy: edukacja zdalna jako źródło nowych tematów, obszarów wsparcia, ale też rozwijania naszej dotychczasowej ekspertyzy z uwzględnieniem nowych wyzwań / potrzeb
  • jakie formy wsparcia prowadzimy: co się sprawdza w pracy ze szkołami i jej aktorami (metody, narzędzia, rozwiązania techniczne itp.)
  • skąd czerpiemy wiedzę o potrzebach szkół w zakresie formułowanego wsparcia: co mówią badania dot. doświadczeń edukacji zdalnej.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web