Pomoc dla Ukrainy – informacje praktyczne

[УКРАЇНСЬКОЮ НИЖЧЕ]

Dla wszystkich wspierających Ukrainę i osoby uciekające z terenów objętych wojną przygotowaliśmy zweryfikowane zestawienie praktycznych informacji ułatwiających organizację pomocy. Znajdziecie tutaj podstawowe informacje dotyczące pobytu uchodźców, kwestii związanych z transportem, opieką psychologiczną i medyczną oraz tłumaczeniami. Lista będzie aktualizowana, w planach mamy też opracowanie podobnego zestawienia z informacjami i materiałami z zakresu edukacji.

Przypominamy, że dla osób, które pragną wspierać Ukrainę  i osoby uciekające z terenów objętych wojną, polecamy korzystanie z listy rekomendowanych zbiórek i akcji pomocowych.

Ulotka – jak bezpiecznie korzystać z oferowanego bezpłatnie transportu

Przygotowane wspólnie przez Fundację Feminoteka i Fundację “Nasz Wybór” ulotki o tym, jak bezpiecznie korzystać z oferowanego bezpłatnie prywatnego transportu i jak go proponować.
Link

“Nie ufaj bezgranicznie”

Materiał przygotowany przez Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA o tym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, przy korzystaniu z ofert wsparcia. Do pobrania ulotki w języku ukraińskim, angielskim i polskim.
Link

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy

Poradnik opracowała Katarzyna Podleska, jedna z najbardziej doświadczonych psychotraumatologów w kraju, która pracowała z Fundacją HumanDoc na Ukrainie w Charkowie (szkoliła lokalnych psychologów ze wsparcia osób, które ucierpiały w wyniku konfliktów).
Link

Poradnik psychologiczny dla osób, które pomagają osobom z Ukrainy

Jeśli przyjmujesz osoby z Ukrainy w swoim domu, udzielasz pomocy humanitarnej, organizujesz zbiórkę, pracujesz na infolinii czy w sztabie kryzysowym w swoim mieście – masz kontakt z bardzo silnymi i trudnymi emocjami. Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie Homo Faber zawiera cenne porady.
Link

Kompendium cennych informacji Grupy Granica

Kompleksowy zbiór przydatnych informacji o pobycie w Polsce, opracowany przez Grupę Granica w języku ukraińskim. M.in. informacje o poszukiwaniu mieszkania, wsparcie tłumaczeniowe, informacje prawne itd.
Link

Ulotki dla Warszawy

Ulotki informacyjne dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Warszawy, zarówno tych z obywatelstwem ukraińskim jak i bez. W folderze na dysku online można znaleźć pliki PDF przygotowane do dwustronnego druku oraz stale aktualizowaną wersję online w google docs.
Materiały powstałe na bazie informacji dostępnych w internecie, zweryfikowanych kontaktem bezpośrednim z podmiotami oferującymi wsparcie. Opracował zespół ulotkowy: Agata Urbanik, Ewa Stokłuska, Marianna Wybieralska, Natalia Kertyczak, Aleksandra Szaniawska, Caroline Myslakowski-Porebski.

Ewakuacja z Ukrainy

O czym pamiętać uciekając przed wojną. Poradnik przygotowany przez Fundację Ocalenie, dostępny po polsku i po ukraińsku.
Link

Instrukcja tłumaczeniowa

Wskazówki jak korzystać z Tłumacza Google w celu łatwiejszego porozumienia z osobami z Ukrainy (tłumaczenie tekstów, dokumentów, rozmów).
Opracował Kamil Śliwowski dla Sektora 3.0.
Link

Minisłownik wizualny

Studenci School of Form przygotowali słownik wizualny w formie plików pdf do druku, ułatwiający przełamanie bariery językowej pomiędzy osobami z Polski i z Ukrainy.
Link

Co podpisać, goszcząc uchodźców z Ukrainy?

Jeśli ktoś chciałby udostępnić bezpłatnie mieszkanie osobom z Ukrainy, ale ma potrzebę sformalizowania tego, kancelaria Wardyński & Partners przygotowała dwujęzyczny wzór oświadczenia, z którego można skorzystać.
Link

Pacjenci z Ukrainy

Medycy i studenci kierunków medycznych z Polski i Ukrainy przygotowali dwujęzyczne (polsko-ukraińskie) formularze wywiadów medycznych gotowe do wydruku i korzystania.
Link

Допомога Україні – практична інформація

Для всіх, хто надає підтримку Україні та особам, які тікають від війни, ми підготували перевірений підбір практичної інформації, що допомагає в організації допомоги. Можна тут знайти основну інформацію про приймання біженців, питання пов’язані з транспортом, психологічною та медичною підтримкою та перекладом. Список оновлюватиметься, готуємо також подібний набір інформації про освітні питання.

Нагадуємо, що всім хто хоче підтримати Україну та допомогти особам, які тікають від війни, ми рекомендуємо скористатись списком рекомендованих зіброк та форм допомоги.

Матеріал – як безпечно користуватись безкоштовним транспортом, який Вам пропонується

Матеріал, розроблений спільно Фондом Фемінотека та Фондом “Наш вибір”, пояснює як безпечно користуватись транспортом від приватної особи, а також як пропонувати такий транспор.
Link

“Не довіряйте безмежно”

Матеріал, підготовлений Президіальним офісом Головного управління Прикордонної служби та Департаментом міжнародних справ та міграції Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, пояснює, як подбати про свою безпеку при використанні пропозицій підтримки. Можна завантажити листівки українською, англійською та польською мовами.
Link

Посібник для осіб, що приймають біженців з України

Посібник підготовлений Катажиною Подлеською, однією з найбільш досвідчених психотравматологів у Польщі, яка працювала з Фондом HumanDoc в Україні в Харкові (навчання для місцевих психологів з підтримки людей, які постраждали внаслідок конфлікту).
Link

Психологічний посібник для тих, хто допомагає особам з України

Якщо ти приймаєш особи з України у своєму домі, надаєш гуманітарну допомогу, проводиш збірку, працюєш на інфолінії або у кризовому центрі в своєму місті – у тебе контакт з дуже сильними та важкими емоціями. Посібник підготовлений Асоціацією Homo Faber містить багато цінних порад.
Link

Компендіум корисної інформації від Групи Границя

Цілісний набір інформації про перебування в Польщі, опрацьований Групою Границя українською мовою. Містить інформації про пошук житла, допомогу з перекладом, юридичну інформацію тощо.
Link

Листівки для Варшави

Інформаційні листівки для осіб, що прибувають з України до Варшави, так з українським громадянством як і без нього. У папці можна знайти PDF файли підготовлені для двостороннього друку і версію онлайн в гугл документах, яка постійно оновлюється.

Матеріал підготовлено на основі інформації доступної в інтернеті, перевіреної у безпосередньому контакті з організаціями та установами, які надають підтримку. Опрацьовано і перекладено командою: Аґата Урбанік, Ева Стоклуска, Маріання Вибєральська, Наталія Кертичак, Александра Шанявська, Каролін Мислаковські-Поребські.

Евакуація з України

Про що потрібно пам’ятати, втікаючи від війни. Поради підготовлені Фондом Порятунок, польською та українською мовами.
Link

Інструкції щодо перекладу

Як використовувати перекладач гугл для комунікації (переклад текстів, документів, розмов).
Link

Візуальний міні словник

Студенти School of Form підготували візуальний словник у вигляді pdf-файлів для друку, який допомагає подолати мовний бар’єр поміж особами з Польщі та України.
Link

Що підписати, коли приймаємо біженців з України?

Якщо Ви бажаєте безкоштовно надати житло особам з України, але хотіли б це певним чином формалізувати, фірма Wardyński & Partners підготувала двомовний шаблон документу, який можна використовувати.
Link

Пацієнти з України

Медики та студенти медичних факультетів Польщі та України підготувати двомовні (польсько-українські) версії форм для медичних анамнезів, готові для друку та для використання.
Link

 

Autor grafiki: Andrij Fil.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web