Potencjał ukryty w hromadach

Podczas realizacji inicjatyw odkryliśmy drzemiący w społeczności potencjał. Nauczyliśmy się też w kreatywny, niestandardowy sposób odpowiadać na trudne sytuacje – tak mówili uczestnicy i uczestniczki spotkania podsumowującego nasz projekt „Fostering Local Reforms in Ukraine’s Regions”.

Spotkanie odbyło się w dn. 12-13 lutego 2018 r. we Lwowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji, które otrzymały od nas środki na realizację swoich inicjatyw oraz trenerzy, którzy pracowali ze społecznościami lokalnymi w ramach projektu.

Spotkanie było okazją do tego, by omówić doświadczenie uczestników w prowadzeniu diagnozy lokalnej – badania potrzeb i problemów społeczności, a także przedstawić ich doświadczenie realizacji niewielkich inicjatyw w swoich miejscowościach. Jak zaznaczyła jedna z uczestniczek:
Bardzo ciekawie było usłyszeć, jak za te same, niewielkie pieniądze, można było zrealizować tak wiele pomysłów i podejmować tak różne problemy w innych społecznościach.

Projekt był realizowany w 2017 roku przy wsparciu National Endowment for Democracy. W 2018 roku planujemy jego kontynuację i zaproszenie do współpracy nowych społeczności lokalnych obwodów: chmielnickiego, żytomierskiego, zaporoskiego, donieckiego i łuhańskiego.

Projekt realizowaliśmy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole (Winnica) oraz organizacją Toczka Dostupu (Kramatorsk).

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web