Przełamywanie izolacji społecznej – webinarium dla wnioskodawców do Funduszu Pomocowego

Materiały z webinarium – Joanna Pietrasik – Prezeska Fundacji Civis Polonus

Zapraszamy wnioskodawców przygotowujących projekty do otwartego konkursu w 2021 roku do uczestnictwa w webinarium tematycznym poświęconym obszarowi Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Spotkanie odbędzie się online 1 kwietnia 2021 w godz. 14.00-15.30.

Zgłoszenia do udziału poprzez FORMULARZ

31 marca do zgłoszonych osób roześlemy link do webinarium.

W trakcie spotkania ekspertka Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus opowie:

  • o potrzebach społecznych dzieci i młodzieży wynikających z pandemii i jak je sprawdzić, gdzie szukać danych;
  • jakie działania sprawdziły się w działaniach Fundacji, które z nich są możliwe do zrealizowania w pandemii;
  • gdzie szukać sprzymierzeńców w przełamywaniu izolacji społecznej, czy możliwe są aktywności społeczne w momencie ograniczeń sanitarnych.

Ponadto:

  • Eksperci podpowiedzą jak sformułować problem, na który ma odpowiedzieć planowany projekt;
  • Omówimy działania proponowane w omawianym obszarze;
  • Przedstawimy główne zasady ubiegania się o środki w otwartym konkursie.

 

W trakcie spotkania omówimy trzeci obszar tematyczny konkursu, który brzmi:

Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  1. wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
  2. rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich;
  3. inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
  4. stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web