Spotkania wokół decentralizacji

Spotkania odbyły się w Chmielnickim w dn. 16-17 sierpnia, w Czerkasach 20-21 sierpnia, oraz równolegle w Czerniowcach i w Zaporożu 30-31 sierpnia 2018 roku. Wzięło w nich udział 76 uczestników, reprezentujących 40 połączonych hromad z obwodów objętych projektem.

Spotkanie przedstawicieli połączonych hromad z obwodu czerkaskiego. Czerkasy, 20-21 sierpnia 2018. Fot. Lubow Ropalo

Podczas spotkań, uczestnicy mieli okazję przedstawić swoje hromady, w tym osiągnięcia i trudności z którymi się mierzą. Grupy były bardzo różnorodne – na spotkaniach zebrali się przedstawiciele zarówno hromad utworzonych na samym początku reformy, jak i tych powstałych niedawno; byli uczestnicy entuzjastycznie odnoszący się do procesu decentralizacji jak i ci, którzy są wobec niego bardziej sceptyczni. Ważnym elementem spotkań były też prezentacje ekspertów i wymiana doświadczeń pomiędzy hromadami w takich obszarach jak oświata czy służba zdrowia. M.in. w Chmielnickim o praktycznych aspektach reformy medycyny na poziomie lokalnym uczestnicy rozmawiali z ekspertką – Anną Liszczyszyną, z ośrodka opieki zdrowotnej w Kamieńcu Podolskim, zaś w Czerniowcach mieli okazję porozmawiać na ten temat z Natalią Husak – regionalną ekspertką programu U-LEAD ds. wsparcia reformy medycyny. W obu miastach doświadczenie reformy edukacji na poziomie hromady przedstawił Wołodymyr Kolisnyk, kierownik wydziału edukacji, młodzieży i sportu Dunajeweckiej Rady Miejskiej. Trenerzy i organizatorzy przedstawili natomiast możliwości współpracy i wsparcia w ramach projektu. Wspólnie z nimi, uczestnicy planowali jakimi własnymi doświadczeniami mogą podzielić się z hromadami z innych obwodów podczas zbliżających się wizyt studyjnych.

Drugiego dnia spotkania, wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztacie dotyczącym diagnozy lokalnej.  Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się od prowadzących (Lubow Ropalo, Tarasa Prokopa, Pawła Puszczenki oraz Ihora Babiuka), dlaczego warto zwracać się do mieszkańców przy badaniu ich potrzeb i problemów, a także zapoznawali się z praktycznymi narzędziami, które na to pozwalają, takimi jak spacer badawczy, mapowanie, wiszące pytania.

We wrześniu i październiku uczestnicy będą kontynuowali wymianę doświadczeń, tym razem pomiędzy hromadami z różnych obwodów, dzięki wzajemnym wizytom studyjnym.

Projekt „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem” realizuje Fundacja Edukacja dla Demokracji z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Towarzystwo Lwa.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web